Home Tags Hóa dược – dược lý I

Tag: Hóa dược – dược lý I

TÁC DỤNG CỦA THUỐC VÀ CƠ CHẾ TÁC DỤNG

0
BÀI 3 TÁC DỤNG CỦA THUỐC HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ I MỤC TIÊU HỌC TẬP: Trình bày được các tác dụng của thuốc. Nêu được 3...

QUÁ TRÌNH THẢI TRỪ THUỐC RA KHỎI CƠ THỂ

0
Thải trừ thuốc là quá trình dẫn đến sự giảm nồng độ thuốc trong cơ thể. Con đường chính thải trừ thuốc khỏi cơ...

PHÂN BỐ THUỐC TRONG CƠ THỂ

0
SỰ PHÂN BỐ THUỐC TỚI CÁC TỔ CHỨC Sau khi được hấp thu, thuốc vào máu để được vận chuyển tới các nơi tác dụng....

HẤP THU THUỐC VÀ ĐƯỜNG ĐƯA THUỐC

0
HẤP THU THUỐC VÀ CÁC CON ĐƯỜNG ĐƯA THUỐC VÀO CƠ THỂ Hấp thu thuốc là sự xâm nhập của thuốc vào vòng tuần hoàn...

DƯỢC ĐỘNG HỌC CỦA THUỐC TRONG CƠ THỂ

0
BÀI 2 DƯỢC ĐỘNG HỌC HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ I MỤC TIÊU HỌC TẬP: Trình bày được 4 con đường chính đưa thuốc vào cơ thể. ...

ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ HỌC

0
BÀI 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA DƯỢC - DƯỢC LÝ HỌC HÓA DƯỢC - DƯỢC LÝ I MỤC TIÊU HỌC TẬP: Trình bày được định nghĩa thuốc...

BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC – DƯỢC LÝ I

0
BÀI GIẢNG HÓA DƯỢC - DƯỢC LÝ I DÀNH CHO DSTC HÓA DƯỢC - DƯỢC LÝ I ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ TRUNG CẤP MỤC LỤC BÀI 1: ĐẠI...
0868.552.633