Đoàn phúc tra chéo và đoàn thẩm định Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Đoàn phúc tra chéo và đoàn thẩm định

Tag: Đoàn phúc tra chéo và đoàn thẩm định

QUYẾT ĐỊNH 5831/QĐ-BYT THÀNH LẬP ĐOÀN PHÚC TRA, THẨM ĐỊNH

QUYẾT ĐỊNH 5831/QĐ-BYT THÀNH LẬP CÁC ĐOÀN PHÚC TRA CHÉO VÀ ĐOÀN THẨM ĐỊNH BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập...