QUYẾT ĐỊNH 5831/QĐ-BYT THÀNH LẬP ĐOÀN PHÚC TRA, THẨM ĐỊNH

1000
5/5 - (2 bình chọn)

QUYẾT ĐỊNH 5831/QĐ-BYT THÀNH LẬP CÁC ĐOÀN PHÚC TRA CHÉO VÀ ĐOÀN THẨM ĐỊNH

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5831/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐOÀN PHÚC TRA CHÉO VÀ ĐOÀN THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ TỰ CHẤM ĐIỂM ĐO LƯỜNG, ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”;

Căn cứ Kế hoạch số 1333/KH-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp và chất lượng bệnh viện năm 2017;

Xét đề nghị của Vụ trường Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các đoàn phúc tra chéo và đoàn thẩm định kết quả tự chấm điểm đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh theo Kế hoạch số 1333/KH-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp và chất lượng bệnh viện năm 2017, cụ thể như sau:

a) Đoàn phúc tra chéo của Sở Y tế:

Các Sở Y tế tỉnh/TP sẽ tổ chức phúc tra chéo các Sở Y tế tỉnh/TP khác.

– Thành phần đoàn phúc tra: Lãnh đạo Sở Y tế, Lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh, Lãnh đạo bệnh viện chuyên khoa tỉnh, thành viên tham gia chấm điểm của Sở Y tế và của bệnh viện (mỗi đoàn cử 7-10 người).

– Thời gian phúc tra: 02-15/01/2018.

– Địa điểm: Chi tiết trong Phụ lục gửi kèm Quyết định này.

– Nội dung phúc tra: Phúc tra số điểm tự chấm của 01 bệnh viện đa khoa và 01 bệnh viện chuyên khoa tỉnh/TP khác.

b) Đoàn phúc tra chéo của bệnh viện tuyến trung ương:

Các bệnh viện tuyến trung ương trực thuộc Bộ Y tế sẽ tổ chức phúc tra chéo với nhau.

– Thành phần đoàn phúc tra: Lãnh đạo bệnh viện, thành viên tham gia chấm điểm của của bệnh viện (phòng tổ chức cán bộ, phòng điều dưỡng, phòng quản lý chất lượng, phòng công tác xã hội…).

– Thời gian phúc tra: 02-15/01/2018.

– Địa điểm: Chi tiết trong Phụ lục gửi kèm Quyết định này.

– Nội dung phúc tra: Phúc tra số điểm tự chấm của bệnh viện khác.

c) Đoàn thẩm định của Bộ Y tế:

– Thành phần đoàn: Lãnh đạo Bộ Y tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Cục quản lý Môi trường y tế, Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Viện Y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Y tế công cộng, Công đoàn y tế Việt Nam, đại diện Lãnh đạo một số Sở Y tế…

– Thời gian thẩm định: 10-20/01/2018.

– Địa điểm: Thẩm định ngẫu nhiên các bệnh viện trong số 2/3 bệnh viện tuyến trung ương và 1/3 bệnh viện tuyến tỉnh hoặc kết quả chấm điểm của các bệnh viện chưa có sự thống nhất giữa tự chấm và đoàn phúc tra.

Điều 2. Nhiệm vụ của các Đoàn phúc tra, Đoàn thẩm định:

  1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức phúc tra, thẩm định các đơn vị được phân công, tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo Bộ Y tế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 20/01/2018 đối với đoàn phúc tra và trước ngày 25/01/2018 đối với đoàn thẩm định.
  2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Đoàn.
  3. Nội dung phúc tra theo Tiêu chí chấm điểm và Phiếu trưng cầu ý kiến của người bệnh/người nhà người bệnh ban hành kèm theo Kế hoạch số 1333/KH-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành kế hoạch đo lường, đánh giá sự hài lòng của người bệnh về phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp và chất lượng bệnh viện năm 2017.

Mỗi đoàn phúc tra lấy Phiếu trưng cầu ý kiến của người bệnh/người nhà người bệnh với cỡ mẫu là 60 Phiếu (40 phiếu cho người bệnh/người nhà người bệnh nội trú và 20 phiếu cho người bệnh/người nhà người bệnh ngoại trú).

Điều 3. Kinh phí phục vụ cho Đoàn thẩm định, Đoàn phúc tra do cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức tham gia đoàn chi trả theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành; các đoàn thẩm định, đoàn phúc tra tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

PHỤ LỤC

ĐỊA ĐIỂM PHÚC TRA VÀ CÁC ĐOÀN PHÚC TRA
(Kèm theo Quyết định 5831/QĐ-BYT ngày 27 tháng 12 năm 2017)

1. Thẩm định chéo giữa các tỉnh/TP: Sở Y tế các tỉnh/TP sẽ tổ chức đi thẩm định chéo các bệnh viện thuộc Sở Y tế tỉnh/TP khác. Cụ thể như sau:

STT
Địa điểm đến phúc tra
Đoàn phúc tra của Sở Y tế
1 Hà Nội Hải Phòng
2 Hải Phòng Quảng Ninh
3 Quảng Ninh Hải Dương
4 Hải Dương Thái Bình
5 Thái Bình Nam Định
6 Nam Định Hà Nội
7 Ninh Bình Hà Nam
8 Hà Nam Hưng Yên
9 Hưng Yên Bắc Ninh
10 Bắc Ninh Bắc Giang
11 Bắc Giang Lạng Sơn
12 Lạng Sơn Thái Nguyên
13 Thái Nguyên Bắc Cạn
14 Bắc Cạn Cao Bằng
15 Cao Bằng Hà Giang
16 Hà Giang Tuyên Quang
17 Tuyên Quang Phú Thọ
18 Phú Thọ Vĩnh Phúc
19 Vĩnh Phúc Yên Bái
20 Yên Bái Lào Cai
21 Lào Cai Lai Châu
22 Lai Châu Điện Biên
23 Điện Biên Sơn La
24 Sơn La Hòa Bình
25 Hòa Bình Ninh Bình
26 Thanh hóa Nghệ An
27 Nghệ An Hà Tĩnh
28 Hà Tĩnh Thanh Hóa
29 Quảng Bình Quảng Trị
30 Quảng Trị TT-Huế
31 TT-Huế Quảng Bình
32 Đà Nẵng Quảng Nam
33 Quảng Nam Quảng Ngãi
34 Quảng Ngãi Đà Nẵng
35 Bình Định Kon Tum
36 Kon Tum Gia Lai
37 Gia Lai Đắc Lắc
38 Đắc Lắc Đắc Nông
39 Đắc Nông Lâm Đồng
40 Lâm Đồng Phú Yên
41 Phú Yên Bình Định
42 Khánh Hoà Ninh Thuận
43 Ninh Thuận Bình Thuận
44 Bình Thuận Khánh Hòa
45 Bình Phước Bình Dương
46 Bình Dương Đồng Nai
47 Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu
48 Bà Rịa Vùng Tàu Long An
49 Long An Tiền Giang
50 Tiền Giang Bến Tre
51 Bến Tre Trà Vinh
52 Trà Vinh Hậu Giang
53 Hậu Giang Cần Thơ
54 Cần Thơ Đồng Tháp
55 Đồng Tháp An Giang
56 An Giang Bạc Liêu
57 Bạc Liêu Sóc Trăng
58 Sóc Trăng Tây Ninh
59 Tây Ninh Kiên Giang
60 Kiên Giang Cà Mau
61 Cà Mau Vĩnh Long
62 Vĩnh Long TP.HCM
63 TP.HCM Bình Phước

Ghi chú:

Theo bảng phân công trên: Đoàn phúc tra Sở Y tế Hải Phòng sẽ đến phúc tra 01 bệnh viện đa khoa và 01 bệnh viện chuyên khoa thuộc Sở Y tế Hà Nội.

2. Thẩm định chéo giữa các bệnh viện Trung ương: Các đơn vị tổ chức đi thẩm định chéo với các đơn vị khác. Cụ thể như sau:

STT
Địa điểm đến phúc tra
Đoàn phúc tra
1 Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức
2 Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức BV ĐK Trung ương Thái Nguyên
3 BV ĐK Trung ương Thái Nguyên Bệnh viện Hữu nghị
4 Bệnh viện Hữu nghị Bệnh viện K
5 Bệnh viện K Bệnh viện Nhi Trung ương
6 Bệnh viện Nhi Trung ương Bệnh viện Phụ – Sản Trung ương
7 Bệnh viện Phụ – Sản Trung ương Bệnh viện Mắt Trung ương
8 Bệnh viện Mắt Trung ương BV Tai – Mũi – Họng Trung ương
9 BV Tai – Mũi – Họng Trung ương BV Răng – Hàm – Mặt TW Hà Nội
10 BV Răng – Hàm – Mặt TW Hà Nội Bệnh viện E
11 Bệnh viện E Bệnh viện Phổi Trung ương
12 Bệnh viện Phổi Trung ương Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1
13 Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương
14 BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương Bệnh viện Da liễu Trung ương
15 Bệnh viện Da liễu Trung ương Bệnh viện Lão khoa Trung ương
16 Bệnh viện Lão khoa Trung ương BV Y học cổ truyền Trung ương
17 BV Y học cổ truyền Trung ương Bệnh viện Châm cứu Trung ương
18 Bệnh viện Châm cứu Trung ương Viện Huyết học – Truyền máu TW
19 Viện Huyết học – Truyền máu TW Bệnh viện Nội tiết Trung ương
20 Bệnh viện Nội tiết Trung ương BV VN – Thụy Điển Uông Bí
21 BV VN – Thụy Điển Uông Bí Bệnh viện Bạch Mai
22 Bệnh viện 71 Trung ương Bệnh viện 74 Trung ương
23 Bệnh viện 74 Trung ương BV Điều dưỡng – PHCNTW
24 BV Điều dưỡng – PHCNTW BV Phong – Da liễu TW Quỳnh Lập
25 BV Phong – Da liễu TW Quỳnh Lập Bệnh viện 71 Trung ương
26 BV HN VN – Cu Ba Đồng Hới BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam
27 BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam Bệnh viện C Đà Nẵng
28 Bệnh viện C Đà Nẵng BV Phong – Da liễu TW Quy Hoà
29 BV Phong – Da liễu TW Quy Ho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế
30 Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế BV Hữu nghị VN – Cu Ba Đồng Hới
31 Bệnh viện Thống nhất Bệnh viện Chợ Rẫy
32 Bệnh viện Chợ Rẫy Bệnh viện ĐK Trung ương Cần Thơ
33 Bệnh viện ĐK Trung ương Cần Thơ Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2
34 Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 BV Răng – Hàm – Mặt TW TPHCM
35 BV Răng – Hàm – Mặt TW TPHCM Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM
36 Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM BV Trường Đại học Y dược Cần Thơ
37 BV Trường ĐH Y Dược Cần Thơ Bệnh viện Thống Nhất
38 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng
39 BV Tuệ Tĩnh (HVYDCTVN) BV trường ĐHKT y tế Hải Dương
40 BV Đại học Y dược Hải Phòng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
41 BV trường ĐHKT y tế Hải Dương Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Bình
42 BV Đại học Y dược Thái Bình BV Tuệ Tĩnh (HVYDCTVN)

Quyết định 5831/QĐ-BYT./.

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

5831_QĐ_BYT_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!