dịch vụ công cấp độ 4 Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Dịch vụ công cấp độ 4

Tag: dịch vụ công cấp độ 4

Giấy mời 589/GM-BYT tham dự lễ kết nối kỹ thuật Hệ...

Giấy mời 589/GM-BYT tham dự lễ kết nối kỹ thuật Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện 9 nhóm...

Tài liệu tập huấn, đào tạo dịch vụ công trực tuyến...

Tài liệu tập huấn, đào tạo dịch vụ công trực tuyến quản lý trang thiết bị y tế Nội dung tập huấn: Phổ biến, tập...

CÁC TRANG WEB THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ÁP...

CÁC TRANG WEB THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM CHỊU SỰ QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ -...

Công văn 1178/QLD-ĐK hướng dẫn triển khai dịch vụ công mức...

Công văn 1178/QLD-ĐK hướng dẫn triển khai dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG...

The official letter 1178/QLD-ĐK about implementation guideline level 4 public services...

The official letter 1178/QLD-ĐK about implementation guideline level 4 public services in the field of drug registration   To: Registered units have drugs circulating in Vietnam   On 23 December, 2015, Health Minister issued Decision...

Công văn 9139/BYT-TB-CT triển khai dịch vụ công trực tuyến về...

Triển khai dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế Ngày 27/12/2016. Bộ Y tế đã ra công văn số...

Quyết định 1738/QĐ-BYT dịch vụ công trực tuyến công bố mỹ...

Quyết định 1738/QĐ-BYT dịch vụ công trực tuyến công bố mỹ phẩm BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...