Home Tags Dịch vụ công cấp độ 4

Tag: dịch vụ công cấp độ 4

Giấy mời 589/GM-BYT tham dự lễ kết nối kỹ thuật Hệ...

0
Giấy mời 589/GM-BYT tham dự lễ kết nối kỹ thuật Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện 9 nhóm...

Tài liệu tập huấn, đào tạo dịch vụ công trực tuyến...

0
Tài liệu tập huấn, đào tạo dịch vụ công trực tuyến quản lý trang thiết bị y tế Nội dung tập huấn: Phổ biến, tập...

CÁC TRANG WEB THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ÁP...

0
CÁC TRANG WEB THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM CHỊU SỰ QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ -...

Công văn 1178/QLD-ĐK hướng dẫn triển khai dịch vụ công mức...

0
Công văn 1178/QLD-ĐK hướng dẫn triển khai dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG...

The official letter 1178/QLD-ĐK about implementation guideline level 4 public services...

0
The official letter 1178/QLD-ĐK about implementation guideline level 4 public services in the field of drug registration   To: Registered units have drugs circulating in Vietnam   On 23 December, 2015, Health Minister issued Decision...

Công văn 9139/BYT-TB-CT triển khai dịch vụ công trực tuyến về...

0
Triển khai dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế Ngày 27/12/2016. Bộ Y tế đã ra công văn số...

Quyết định 1738/QĐ-BYT dịch vụ công trực tuyến công bố mỹ...

0
Quyết định 1738/QĐ-BYT dịch vụ công trực tuyến công bố mỹ phẩm BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
0868.552.633