CÁC TRANG WEB THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM CHỊU SỰ QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

2369
các trang web thực hiện dịch vụ công trực tuyến
các trang web thực hiện dịch vụ công trực tuyến
5/5 - (2 bình chọn)

CÁC TRANG WEB THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM CHỊU SỰ QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

– Dịch vụ công trực tuyến quản lý trang thiết bị y tế (Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế; Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A; Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế; Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D): http://dmec.moh.gov.vn/

– Dịch vụ công cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế theo thông tư 30: https://vnsw.gov.vn/

– Dịch vụ công công bố mỹ phẩm: https://vnsw.gov.vn/

– Thủ tục nhập khẩu thuốc thành phẩm: https://vnsw.gov.vn/

– Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm: https://vnsw.gov.vn/

– Đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh: https://vnsw.gov.vn/

– Đăng ký cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm: http://xacnhanquangcao.vfa.gov.vn/

– Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm: http://congbosanpham.vfa.gov.vn/HomePage.do

– Cấp, đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: http://chungnhancosodudieukien.vfa.gov.vn/

– Hệ thống tiếp nhận và xử lý thủ tục đăng ký thuốc: http://125.212.203.68/DKT/

– Dịch vụ công trực tuyến kê khai/kê khai lại giá thuốc: http://125.212.203.66:8082/sso/Pages/login.zul?service=http://125.212.203.67/kekhaigia/

– Hệ thống tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc, xác nhận nội dung quảng cáo thuốc: http://125.212.203.66:8082/sso/Pages/login.zul?service=http://125.212.203.66/thongtinthuoc/

– Hệ thống dịch vụ công trực tuyến quản lý hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn diệt côn trùng dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế: http://dichvucong.vihema.gov.vn/

 

CÁC TRANG WEB THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM CHỊU SỰ QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

Các websites sẽ được cập nhật liên tục trên vnras.com