CÁC TRANG WEB THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM CHỊU SỰ QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

2531
các trang web thực hiện dịch vụ công trực tuyến
các trang web thực hiện dịch vụ công trực tuyến
5/5 - (2 bình chọn)

CÁC TRANG WEB THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM CHỊU SỰ QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

– Dịch vụ công trực tuyến quản lý trang thiết bị y tế (Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế; Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A; Công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế; Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D): http://dmec.moh.gov.vn/

– Dịch vụ công cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế theo thông tư 30: https://vnsw.gov.vn/

– Dịch vụ công công bố mỹ phẩm: https://vnsw.gov.vn/

– Thủ tục nhập khẩu thuốc thành phẩm: https://vnsw.gov.vn/

– Hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm: https://vnsw.gov.vn/

– Đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh: https://vnsw.gov.vn/

– Đăng ký cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm: http://xacnhanquangcao.vfa.gov.vn/

– Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm: http://congbosanpham.vfa.gov.vn/HomePage.do

– Cấp, đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: http://chungnhancosodudieukien.vfa.gov.vn/

– Hệ thống tiếp nhận và xử lý thủ tục đăng ký thuốc: http://125.212.203.68/DKT/

– Dịch vụ công trực tuyến kê khai/kê khai lại giá thuốc: http://125.212.203.66:8082/sso/Pages/login.zul?service=http://125.212.203.67/kekhaigia/

– Hệ thống tiếp nhận hồ sơ đăng ký thông tin thuốc, xác nhận nội dung quảng cáo thuốc: http://125.212.203.66:8082/sso/Pages/login.zul?service=http://125.212.203.66/thongtinthuoc/

– Hệ thống dịch vụ công trực tuyến quản lý hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn diệt côn trùng dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế: http://dichvucong.vihema.gov.vn/

 

CÁC TRANG WEB THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM CHỊU SỰ QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

Các websites sẽ được cập nhật liên tục trên vnras.com

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!