Công văn 9139/BYT-TB-CT triển khai dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế

2736
dịch vụ công trang thiết bị y tế
5/5 - (6 bình chọn)

Triển khai dịch vụ công trực tuyến về quản lý trang thiết bị y tế

Ngày 27/12/2016. Bộ Y tế đã ra công văn số 9139/BYT-TB-CT gửi đến văn phòng đại diện các hãng, các công ty nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế, về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến thực hiện nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị Y tế.
Nội dung công văn gồm:
I. Trách nhiệm của các đơn vị thực hiện thủ tục hành chính:
1. Cung cấp thông tin, tài liệu và thực hiện các thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 36 thông qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về quản lý trang thiết bị y tế tại địa chỉ: http://dmec.moh.gov.vn/ hoặc cổng thông tin điện tử Sở Y tế, Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố mà Sở Y tế trực thuộc và nộp phí, các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.
2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác, trung thực của nội dung thông tin đã khai báo và các hồ sơ dã nộp, thống nhất về nội dung giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử do cơ sở đã tạo lập và gửi về Bộ Y tế, Sở Y tế qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về quản lý trang thiết bị y tế.
3. Lưu giữ hồ sơ liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 36 qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về quản lý trang thiết bị y tế để phục vụ hậu kiểm và có trách nhiệm xuất trình cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật khi cần thiết.
4. Thực hiện việc đăng ký chữ ký số của cơ sở theo quy định của pháp luật, còn hiệu lực hoạt động và lưu hành hợp pháp tại Việt Nam.
II. Về việc sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về quản lý trang thiết bị y tế:
1. Địa chỉ hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về quản lý trang thiết bị y tế: http://dmec.moh.gov.vn/
2. Tài khoản sử dụng:
– Các đơn vị thực hiện việc đăng ký tài khoản sử dụng tại hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về quản lý trang thiết bị y tế, thông tin về tài khoản và mật khẩu của đơn vị sẽ được gửi thư điện tử (email) trực tiếp đến địa chỉ email của đơn vị đăng ký từ địa chỉ email: [email protected].
– Các đơn vị đăng nhập vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về quản lý trang thiết bị y tế và tiến hành thay đổi mật khẩu và quản lý tài khoản của đơn vị mình.
3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng:
– Tài liệu và video hướng dẫn sử dụng đã được đăng tải tại cổng thông tin của hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về quản lý trang thiết bị y tế. Các đơn vị có thể truy cập và download tại địa chỉ http://dmec.moh.gov.vn.
Nhận được công văn này, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên để đảm bảo tiến độ thực hiện Nghị định của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) theo số điện thoại: 04-6273-2272 (KS. Bùi Việt Dũng), email: [email protected] để được kịp thời xem xét, hỗ trợ giải quyết.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TTB-CT Y TẾ
Nguyễn Minh Tuấn

Văn bản gốc dịch vụ công trang thiết bị y tế: 9139_BYT_TB_CT

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!