Home Tags Đấu thầu tập trung thuốc quốc gia

Tag: Đấu thầu tập trung thuốc quốc gia

Công văn 128/TTMS-NVD Thực hiện kết quả đấu thầu tập trung

0
Công văn 128/TTMS-NVD Thực hiện kết quả Đấu thầu tập trung và điều tiết các thuốc trúng thầu BỘ Y TẾ TRUNG TÂM MUA SẮM TẬP TRUNG...

Công văn 106/TTMS-NVĐT hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu...

0
BỘ Y TẾ TRUNG TÂM MUA SẮM   TẬP TRUNG THUỐC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh...

Quyết định 2710/QĐ-BYT năm 2018 ban hành danh mục thuốc đấu...

0
BỘ Y TẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2710/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH...
0868.552.633