Danh sách hoạt chất ngừng cấp số đăng ký lưu hành tại việt nam Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Danh sách hoạt chất ngừng cấp số đăng ký lưu hành tại việt nam

Tag: Danh sách hoạt chất ngừng cấp số đăng ký lưu hành tại việt nam

Quyết định 395/QĐ-QLD ngừng nhận hồ sơ cấp và gia hạn...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 395/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 21...

List of APIs stopped granting registration number circulating in Vietnam

List of APIs stopped granting registration number circulating in Vietnam SN APIs REGULATIONS CONTENT APPLIED TIME 1 Phenylbutazone The official letter 2706/QLD Stop granting new, renew registration numbers. Stop importing material, finished product...