Home Tags Danh sách hoạt chất ngừng cấp số đăng ký lưu hành tại việt nam

Tag: Danh sách hoạt chất ngừng cấp số đăng ký lưu hành tại việt nam

Quyết định 395/QĐ-QLD ngừng nhận hồ sơ cấp và gia hạn...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 395/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 21...

List of APIs stopped granting registration number circulating in Vietnam

0
List of APIs stopped granting registration number circulating in Vietnam SN APIs REGULATIONS CONTENT APPLIED TIME 1 Phenylbutazone The official letter 2706/QLD Stop granting new, renew registration numbers. Stop importing material, finished product...
0868.552.633