đánh giá chất lượng bệnh viện Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags đánh giá chất lượng bệnh viện

Tag: đánh giá chất lượng bệnh viện

Công văn 1626/KCB-QLCL hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng...

BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 1626/KCB-QLCL V/v Hướng...

Quyết định 4969/QĐ-BYT ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá...

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 4969/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm...