Home Tags đăng ký thuốc online

Tag: đăng ký thuốc online

Công văn 19529/QLD-ĐK Công bố xử lý hồ sơ đăng ký...

0
Công văn 19529/QLD-ĐK BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 19529/QLD-ĐK V/v công...

Công văn 1178/QLD-ĐK hướng dẫn triển khai dịch vụ công mức...

0
Công văn 1178/QLD-ĐK hướng dẫn triển khai dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực đăng ký thuốc BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG...

The official letter 1178/QLD-ĐK about implementation guideline level 4 public services...

0
The official letter 1178/QLD-ĐK about implementation guideline level 4 public services in the field of drug registration   To: Registered units have drugs circulating in Vietnam   On 23 December, 2015, Health Minister issued Decision...
0868.552.633