Home Tags Cung ứng vắc xin phòng dại

Tag: cung ứng vắc xin phòng dại

Công văn 6195/QLD-KD năm 2018 ĐB cung ứng vaccin phòng bệnh...

0
BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6195/QLD-ĐK V/v đảm bảo cung...
0868.552.633