Công văn 6195/QLD-KD năm 2018 ĐB cung ứng vaccin phòng bệnh dại

749
Công văn 6195/QLD-KD năm 2018
Công văn 6195/QLD-KD năm 2018 đảm bảo cung ứng vaccin phòng dại
Đánh giá
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6195/QLD-ĐK

V/v đảm bảo cung ứng vaccin phòng bệnh dại

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

 

KHẨN        Kính gửi: Trung tâm tin tức VTV24 – Đài truyền hình Việt Nam.

 

Cục Quản lý Dược nhận được ý kiến của Quý Trung tâm hỏi về việc cung ứng vắc xin phòng bệnh dại, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Hiện nay trên thị trường có 02 vắc xin phòng bệnh dại được cấp giấy đăng ký lưu hành và nhập khẩu vào Việt Nam là Verorab và Abhayrab. Thời điểm hiện tại, vắc xin phòng bệnh dại vẫn đáp ứng đủ nhu cầu của các đơn vị tiêm chủng.

Theo báo cáo của các cơ sở cung ứng và các đơn vị sử dụng, khả năng cung ứng vắc xin phòng bệnh dại là đủ để cung ứng cho nhu cầu tiêm phòng của nhân dân. Để đảm bảo nguồn cung ứng vắc xin phòng dại, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở cung ứng và các đơn vị sử dụng vắc xin để có kế hoạch nhập khẩu, dữ trữ vắc xin hợp lý.

Trường hợp Quý Trung tâm có thông tin ở đâu có việc thiếu cục bộ vắc xin dại xin vui lòng thông báo đế Cục Quản lý Dược sớm xem xét nguyên nhân, chỉ đạo việc điều phối, cung ứng vắc xin đảm bảo công tác tiêm phòng cho nhân dân.

Cục Quản lý Dược thông báo để Quý Trung tâm biết.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của Quý Trung tâm.

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);

– Các Thứ trưởng Bộ Y Tế (để b/c);

– SYT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Cục YTDP;

– Cục trưởng Cục QLD;

– Chương trình TCMR;

– Trang thông tin điện tử Bộ Y tế;

-Trang thông tin điện tử Cục QLD;

– Phòng QLTTQCT;

– Lưu: VT,KD

 

 

KÍ THAY CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NGUYỄN TẤT ĐẠT

 

Công văn 6195/QLD-KD năm 2018 đảm bảo cung ứng vaccin phòng bệnh dại

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 6195_QLD_KD_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!