Home Tags Công bố GMP

Tag: công bố GMP

Công văn 8029/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ...

0
Công văn 8029/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S- GMP và EU-GMP không đạt...

Công văn 8028/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt...

0
Công văn 8028/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU- GMP (Đợt 50) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG...

Công văn 5844/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt...

0
Công văn 5844/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 49) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

Công văn 5843/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ...

0
Công văn 5843/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP không đạt cần...

Cập nhật một số điểm trong phạm vi chứng nhận GMP...

0
Cập nhật một số điểm trong phạm vi chứng nhận GMP của các cơ sở sản xuất theo công văn 25043/QLD-CL Mục 4 công văn 25043/QLD-CL...

Công văn 3315/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ...

0
Công văn 3315/QLD-CL các hồ sơ đề nghị công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP  không đạt yêu...

Công văn 3314/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt...

0
Công văn 3314/QLD-CL công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 48) BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA...

Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn...

0
Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP các đợt 31 đến đợt 47. Căn cứ Thông tư số...

The official letter 20215/QLD-CL Guiding the announcement of drug manufacturers conformable...

0
The official letter 20215/QLD-CL Guiding the announcement of drug manufacturers conformable with PIC/S-GMP and EU-GMP standards THE MINISTRY OF HEALTH DRUG ADMINISTRATION OF VIETNAM -------- SOCIALIST REPUBLIC OF...

Công văn 20215/QLD-CL hướng dẫn công bố cơ sở sản xuất...

0
Công văn 20215/QLD-CL hướng dẫn công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA...
0868.552.633