Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP các đợt 31 đến đợt 47

4322
GMP các đợt 31 đến đợt 47
5/5 - (8 bình chọn)

Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP các đợt 31 đến đợt 47.

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 31: CV_doanhnghiep-dot31 CV_SYT-dot31 DMCS_dat_ PICS_EU_GMP_Dot 1-Dot 31 DMCS_dat_ PICS_EU_GMP_Dot 1-Dot 31 Dot_31-Dat Dot_31-Giai_trinh Dot_31-Khong_dat

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 32: CV_doanh_nghiep-dot_32 CV_SYT-dot_32 Danh_muc_co_so_dat_PICS_EU_GMP_(dot1-dot32) Danh_muc_co_so_dat_PICS_EU_GMP_(dot1-dot32) Dot_32-Dat Dơt_32-Giai_trinh Dot_32-Khong_Dat

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 33: CV_SYT-dot33 CVdoanhnghiep-dot33 Danh_muc_co_so_dat_PICS_EU_GMP(dot1-dot33) Danh_muc_co_so_dat_PICS_EU_GMP(dot1-dot33) Ddt_33-Dpt Ddt_33-Giritrình Ddt_33-Khôngdpt

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 34: CV_gửi_Sở_Y_tế_Đợt34 Danh_muc_co_so_dat_PICS_EU-GMP_dot1-dot34 Danh_muc_co_so_dat_PICS_EU-GMP_dot1-dot34 Đợt_34-Đạt Đợt_34-Giảitrình Đợt_34-Khôngđạt

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 35: CV_gui_DN_23939 CV_gui_SYT_23938 Danh_muc_co_so_dat_PICS_EU_GMP(dot.1-dot.35) Danh_muc_co_so_dat_PICS_EU_GMP(dot.1-dot.35) Đợt.35_Giải_trình Đợt.35-Đạt Đợt.35-Khôngđạt

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 36: CV_gửi_Doanh_nghiệp_(Đợt.36) CV_gửi_Sở_Y_tế(Đợt.36) DMCS_dat_PICS_EU_GMP_(dot.1-dot.36) DMCS_dat_PICS_EU_GMP_(dot.1-dot.36) Đợ.36-Khôngđạt Đợt.36-Đạt Đợt.36-Giảitrình

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 37: CV_gửi_Doanh_nghiệp_Đợt.37) CV_gửi_SYT_(Đợt.37) DMCS_dat_PICS_EU_GMP_(dot.1-dot.37) DMCS_dat_PICS_EU_GMP_(dot.1-dot.37) Đợt.37-Đạt Đợt.37-Giải_trình Đợt.37-Không_đạt

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 38: CV_4936_gửi_SYT_(Đợt38) CV_4937_gửi_DN_(Đợt38) DMCS_dat_PICS_EU_GMP_(dot1-dot38) DMCS_dat_PICS_EU_GMP_(dot1-dot38) Đợt38-Đạt Đợt38-Giải_trình Đợt38-Không_đạt

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 39: CV_gửi_DN_(Đợt39) CV_gửi_SYT_(Đợt39) DMCS_dat_PICS_EU_GMP_(dot1-dot39) DMCS_dat_PICS_EU_GMP_(dot1-dot39) Đợt39-Đạt Đợt39-Giải_trình Đợt39-Không_đạt

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 40: CV_gửi_DN_(Đợt40) CV_gửi_SYT_(Đợt40) DMCS_dat_PICS_EU_GMP_(dot1-dot40) DMCS_dat_PICS_EU_GMP_(dot1-dot40) Đợt_40-Đạt Đợt_40-Giải_trình Đợt_40-Không_đạt

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 41: CV_gửi_Doanh_nghiệp_(Đợt41) CV_gửi_SYT_(Đợt41) DMCS_đạt_PICS_EU_GMP_(Đợt1-Đợt41) DMCS_đạt_PICS_EU_GMP_(Đợt1-Đợt41) Đợt41-Đạt Đợt41-Giảitrình Đợt41-Khôngđạt

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 42: CV_gửi_Doanh_nghiệp_(Đợt42) CV_gửi_SYT_(Đợt42) DMCS_đạt_PICS_EU_GMP_(Đợt1-Đợt42) DMCS_đạt_PICS_EU_GMP_(Đợt1-Đợt42) Đợt42-Đạt Đợt42-Giải_trình Đợt42-Không_đạt

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 43: CV_gửi_Doanh_nghiệp_(Đợt43) CV_gửi_SYT_(Đợt43) DMCS_đạt_PICS_EU_GMP_(Đợt1-Đợt43) DMCS_đạt_PICS_EU_GMP_(Đợt1-Đợt43) Đợt43-Đạt Đợt43-Giải_trình Đợt43-Không_đạt

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 44: CV_gửi_Doanh_nghiệp_(Đợt44) CV_gui_SYT_(Dot44) DMCS_Dạt_PICS_EU_GMP_(Đợt1-Đợt44) DMCS_đạt_PICS_EU_GMP_(Đợt1-Đợt44) Đợt44-Đạt Đợt44-Giảitrình Đợt44-Khôngđạt

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 45: CV_gửi_Doanh_nghiệp_(Đợt45) CV_gửi_Sở_Y_tế_(Đợt45) DMCS_đạt_PICS_EU_GMP_(Đợt1-Đợt45) DMCS_đạt_PICS_EU_GMP_(Đợt1-Đợt45) Đợt45-Đạt Đợt45-Giải trình Đợt45-Không_đạt

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 46: CV_gửi_Doanh_nghiệp_(Đợt46) CV_gửi_Sở_Y_tế_(Đợt46) DMCS_đạt_PICS_EU_GMP_(Đợt1-Đợt46) DMCS_đạt_PICS_EU_GMP_(Đợt1-Đợt46) Đợt46-Đạt Đợt46-Giảitrình Đợt46-Khôngđạt

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 47: CV_gửi_Doanh_nghiệp_(Đợt47) CV_gửi_SYT(Đợt47) DMCS_đạt_PICS_EU_GMP_(Đợt1-Đợt47) DMCS_đạt_PICS_EU_GMP_(Đợt1-Đợt47) Đợt47-Đạt Đợt47-Giải_trình Đợt47-Không_đạt

Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP được cập nhật liên tục trên cổng thông tin điện tử Cục Quản lý Dược Việt Nam www.dav.gov.vn.

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!