chứng chỉ hành nghề Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags Chứng chỉ hành nghề

Tag: chứng chỉ hành nghề

Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược

Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược Những trường hợp nào thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược? Điều 28:...

Công văn 3639/BYT-KCB hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc...

Công văn 3639/BYT-KCB hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc KCB BHYT liên quan đến thực hiện quy định của Nghị định 109/2016/NĐ-CP BỘ...

Quyết định 2431/QĐ-BYT về việc ban hành kế hoạch triển khai...

Quyết định 2431/QĐ-BYT về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định...

Những văn bằng chuyên môn và chức danh nghề nghiệp nào...

Những văn bằng chuyên môn và chức danh nghề nghiệp nào được cấp chứng chỉ hành nghề Dược Điều 17, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy...

Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối...

Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ...

Công văn 20614/QLD-KD Hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2013/TT-BYT

Công văn 20614/QLD-KD Hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2013/TT-BYT BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...