Home Tags Chứng chỉ hành nghề

Tag: chứng chỉ hành nghề

Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược

0
Các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược Những trường hợp nào thì bị thu hồi chứng chỉ hành nghề dược? Điều 28:...

Công văn 3639/BYT-KCB hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc...

0
Công văn 3639/BYT-KCB hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc KCB BHYT liên quan đến thực hiện quy định của Nghị định 109/2016/NĐ-CP BỘ...

Quyết định 2431/QĐ-BYT về việc ban hành kế hoạch triển khai...

0
Quyết định 2431/QĐ-BYT về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của chính phủ quy định...

Những văn bằng chuyên môn và chức danh nghề nghiệp nào...

0
Những văn bằng chuyên môn và chức danh nghề nghiệp nào được cấp chứng chỉ hành nghề Dược Điều 17, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP quy...

Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối...

0
Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ...

Công văn 20614/QLD-KD Hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2013/TT-BYT

0
Công văn 20614/QLD-KD Hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2013/TT-BYT BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -...
0868.552.633