Home Tags Cefmetazol 1g

Tag: Cefmetazol 1g

Công văn 15160/QLD-ĐK ngừng sản xuất và không cung cấp thuốc Kbceftafull...

0
Công văn 15160/QLD-ĐK ngừng sản xuất và không cung cấp thuốc Kbceftafull Inj BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...
0868.552.633