Home Tags Cấp phép nhâp khẩu thiết bị y tế

Tag: cấp phép nhâp khẩu thiết bị y tế

Công văn 2582/BYT-TB-CT cấp phép nhập khẩu thiết bị y tế

0
BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2582/BYT-TB-CT V/v cấp phép nhập khẩu TTBYT Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018   Kính gửi: Sở Y...
0868.552.633