Home Tags Cập nhật dữ liệu thẻ BHYT

Tag: cập nhật dữ liệu thẻ BHYT

Công văn: 5791/BHXH-DVT hướng dẫn thanh toán Citicolin dùng đường tiêm

0
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5791/BHXH-DVT V/v hướng dẫn thanh...

Công văn 4055/BHXH-CNTT Thanh toán KCB hết hạn thẻ BHYT

0
Công văn 4055/BHXH-CNTT Thanh toán KCB hết hạn thẻ BHYT 4055/BHXH-CNTT Thanh toán KCB hết hạn thẻ BHYT BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ...
0868.552.633