Home Tags Cách xác định chi phí khám chữa bệnh

Tag: cách xác định chi phí khám chữa bệnh

Công văn 2704/BYT-KH-TC Định mức cơ sở xây dựng giá dịch...

0
Công văn 2704/BYT-KH-TC ngày 16 tháng 05 năm 2018 BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh...

Công văn 1094/BHXH-CSYT năm 2018 cách XĐ tổng thanh toán chi...

0
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1094/BHXH-CSYT V/v hướng dẫn tạm...
0868.552.633