Home Tags Bộ mã danh mục dùng chung trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT

Tag: Bộ mã danh mục dùng chung trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT

QUYẾT ĐỊNH 6061/QĐ-BYT BAN HÀNH BỘ MÃ DANH MỤC DÙNG CHUNG...

  BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:6061/QĐ-BYT   Hà Nội ngày 29 tháng 12 năm 2017     QUYẾT...
0868.552.633