404/QĐ-QLD Archives - Vietnam Regulatory Affairs Society - Luật Dược Việt Nam
Home Tags 404/QĐ-QLD

Tag: 404/QĐ-QLD

Quyết định 404/QĐ-QLD về danh mục thuốc sản xuất trong nước

Quyết định 404/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 06 thuốc sản xuất trong nước (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu...