Quyết định 3120/QĐ-BYT về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại việt nam

953
Quyết định 3120/QĐ-BYT
Quyết định 3120/QĐ-BYT
5/5 - (1 bình chọn)

Quyết định 3120/QĐ-BYT về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại việt nam

BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3120/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC TẠI VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 151/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về việc nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 47/2011/TT-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01 tháng 08 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam và Thông tư số 10/2003/TT-BYT ngày 16 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về vắc xin, sinh phẩm y tế với Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh sách 32 doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Điều 2. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có quyền cung cấp thuốc, nguyên liệu thuốc vào Việt Nam dưới hình thức ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu thuốc của Việt Nam.

Điều 3. Doanh nghiệp nước ngoài được phép hoạt động về thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam có trách nhiệm theo hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư số 17/2001/TT-BYT ngày 01/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn doanh nghiệp nước ngoài đăng ký hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Điều 4. Doanh nghiệp nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về những hành vi vi phạm của mình trong quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giấy phép có giá trị 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 6. Các Ông, Bà: Chánh Văn Phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ Pháp chế, Hợp tác quốc tế, Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Giám đốc doanh nghiệp nước ngoài quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
– Như Điều 6;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– Viện KNT TW, Viện KNT TP. HCM;
– Bộ Tài Chính (Tổng Cục Hải quan);
– Văn phòng, các Phòng Cục QLD;
– Lưu: VT,QLD (02 b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Cường

 

DANH SÁCH

DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3120/QĐ-BYT ngày 28 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam)

1 Tên: Alphamed Formulations Private Limited
  Địa chỉ: Survey No. 225, Sampanbole Village, Shamirpet Mandal, Ranga Reddy District 500078 Andhra Pradesh, India
  Điện thoại: +91 8414 201608 Fax:
2 Tên: Alvogen (Thailand) Ltd.
  Địa chỉ: 53 Sivayathorn Tower, 12th Floor, Wireless Road, Lumpini, Phatumwan, Bangkok 10330, Thailand
  Điện thoại: +662 105 0188 Fax: +662 105 0198
3 Tên: Ambica International Corporation
  Địa chỉ: # 9, Amsterdam extension, Merville Park Subd., Paranaque City, Philippine
  Điện thoại: +632 8286617 Fax: +632 8286615
4 Tên: AR Tradex Private Limited
  Địa chỉ: A/2-18, Sector-18, Rohini, New Delhi, Delhi – 110085, India
  Điện thoại: +91-11-27872537 Fax: +91-11-27296496
5 Tên: Axa Parenterals Limited
  Địa chỉ: Plot No.936,937 & 939. Kishanpur, Jamalpur, Puhana Chowk, Roorkee, Distt-Haridwar, Uttarakhand, India
  Điện thoại: +91-1332-234041 Fax: +91-1332-234040
6 Tên: Belarusian-Dutch Joint Venture Pharmland LLC “PHARMLAND”
  Địa chỉ: Republic of Belarus, 222603, Minsk Region, Neswizh, Leninskaya str, 124-3
  Điện thoại: +375(17)262-49-94 Fax: +375(17)262-49-94
7 Tên: Chongqing Peidu Pharmaceutical Co., Ltd.
  Địa chỉ: No. 178, JiGuanShiZheng road, NanAn district, chongqing city, China
  Điện thoại: +86-23-62940282 Fax: +86-23-62940581
8 Tên: Claris Otsuka Private Limited
  Địa chỉ: 5th floor, Corporate Towers, Near Parimal Crossing, Ellisbridge, Ahmedabad – 3 80006, India
  Điện thoại: +91-79-2656331 Fax: +91-79-26408053
9 Tên: Daffodills Pharmaceuricals Ltd.
  Địa chỉ: 770/1, Soti Ganj, Meerut, Uttar Pradesh, 250002, India
  Điện thoại: +91-121-2681270 Fax: +91-121-2661108
10 Tên: DSM Singapore Industrial Pte. Ltd.
  Địa chỉ: 1 Marina Boulevard #28-00 One Marina Boulevard Singapore (018989)
  Điện thoại: +65 6632 6500 Fax: +65 6630 6600
11 Tên: Eli Lilly Export S.A
  Địa chỉ: 16 Chemin des Coquelicots, 1214 Vemier, Geneva, Switzerland
  Điện thoại: +41 22 306 03 33 Fax: +41 22 306 04 70
12 Tên: Fourrts (India) Laboratories Pvt, Limited.
  Địa chỉ: Plot No. 1, Fourrts Avenue, Annai Indira Nagar, Okkiyam Thoraipakkam, Chennai – 600 007, India
  Điện thoại: 91-44-4344 1880 Fax: 91-44-2458 1199
13 Tên: Getwell Pharmaceuticals
  Địa chỉ: Plot no. 474, Udyog Vihar, Phase-V, Gurgaon, Haiyana, India
  Điện thoại: +91-124-4477981 Fax: +91-124-4477986
14 Tên: Guangxi Nanning Jinen Pharmaceutical Co., Ltd
  Địa chỉ: Xinmingyuan Residential community, South Square Rd, Binzhou Tovvn, Binyang County.Guangxi, P.R.China
  Điện thoại: (86)771-8282230 Fax: (86)771-8282286
15 Tên: Jamjoom Pharmaceutical Company Limited
  Địa chỉ: P.O. Box 6267, Industrial City, Jeddah 21442, Kingdom of Saudi Arabia
  Điện thoại: 00966 26081111 Fax: 00966 26081222
16 Tên: Leung Kai Fook Medical Co. (Pte.) Ltd
  Địa chỉ: 84 South Bridge Road, Leung Kai Fook Building, Singapore 058714
  Điện thoại: +65 6533 3057 Fax: +65 6535 7522
17 Tên: M/s Immacule Lifesciences Pvt Ltd
  Địa chỉ: Vill. Thanthewal, Ropar Road, Nalagarh, Distt Solan H.p. India
  Điện thoại: 91 9318667702 Fax: 911795308000
18 Tên: M/s Prayash Healthcare Private Limited
  Địa chỉ: 1-4-69/4/A Street No. 8, Habsiguda, Hyderabad, India
  Điện thoại: 0091 4027152898 Fax: 0091 4027152898
19 Tên: M/s. Meyer Organics (P) Ltd.
  Địa chỉ: 10-D, 2nd Phase, Peenya Industrial Area, Bangalore-560 058, India
  Điện thoại: 91-080-28396048 Fax: 91-080-28392805
20 Tên: M/s. Tricon Enterprises Pvt. Ltd.
  Địa chỉ: 37, Kamala Bhuvan II, S. Nityanand Marg, Andheri (East) Mumbai, Pin 400 069, Maharashtra, India
  Điện thoại: 0091 22 2683 2140 Fax: 0091 22 2684 0870
21 Tên: Medana Pharma Spólka Akcyjna
  Địa chỉ: 10, Wladyslawa Lokietka Str. 98-200 Sieradz, Poland
  Điện thoại: +48 43 829 92 00 Fax: +48 43 829 92 05
22 Tên: Merz Asia Pacific Pte. Ltd.
  Địa chỉ: 21 Biopolis Road, #06-03/04, Nucleos Singapore (138567), Singapore
  Điện thoại: 65 6664 8633 Fax: 65 6664 8634
23 Tên: Nippon Chemiphar Co., Ltd
  Địa chỉ: 2-3,2- chome, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku, Tokyo-to, Japan
  Điện thoại: +81 + 3-3863-1211 Fax: +81 +3-3864-5940
24 Tên: # Northeast Pharmaceutical Group Shenyang No.1 Pharmaceutical Co., Ltd
  Địa chỉ: No. 8, Kunminghu Street, Economic & Technological Development Zone, Shenyang, P.R.China
  Điện thoại: +86-24-25805182 Fax: +86-24-25805183
25 Tên: Pharmaniaga Manufacturing Behard
  Địa chỉ: 11A, Jalan p/1, Kawasan Perusahaan Bangi, 43650, Bandar Baru : Bangi, Selangor, Malaysia
  Điện thoại: (603) 89257880 Fax: (603) 89256177
26 Tên: Prime Pharmaceuticals Limited
  Địa chỉ: 5, Sukh Shanti, 65, Nutan Laxmi Society, North South Road No. 8, Vile parle (West) Mumbai, Maharashtra, 400049, India
  Điện thoại: +91 22 61471800 Fax: +91 22 61471810
26 Tên: Prime Pharmaceuticals Limited
  Địa chỉ: 5, Sukh Shanti, 65, Nutan Laxmi Society, North South Road No. 8, Vile parle (West) Mumbai, Maharashtra, 400049, India
  Điện thoại: +91 22 61471800 Fax: +91 22 61471810
27 Tên: PT. Rohto Laboratories Indonesia
  Địa chỉ: Jl. Raya Cimareme No. 203, Padalarang, Cimahi 40552, Indonesia
  Điện thoại: 022 6868261 Fax: 022 6866470
28 Tên: Shanghai Baolong Pharmaceutical Co., Ltd
  Địa chỉ: No. 358, Tianchen Road, Qingpu District, Shanghai, P.R.China
  Điện thoại: (86) 021-31198900 Fax: (86)021-31198933
29 Tên: Syncom Healthcare Limited
  Địa chỉ: 221 Vyapar Bhawan, P.D’ Mello Road, Mumbai, Maharashtra 400001, India
  Điện thoại: 91-22-23485193 Fax: 91-731-3063666
30 Tên: Urufarma S.A
  Địa chỉ: J.R. Gómez 3265 / CP 11600 / Montevideo / Uruguay
  Điện thoại: (+598) 2487 2748 Fax: (+598)2487 3845
31 Tên: Virchow Laboratories Limited
  Địa chỉ: Plot no.4, S V CO-OP – INDL EState, IDA, Jeedimetla, Hyderabad, A.p – 500055, India
  Điện thoại: 0091 40 23096688 Fax: 0091 40 23096677
32 Tên: Windlas Biotech Limited
  Địa chỉ: 40/1, Mohabewala Industrial Area, Dehradun-248110 (Uttarakhand), India
  Điện thoại: +91-135-6608000-30 Fax: +91-1356608199

 

Tổng số: 32 Doanh nghiệp

Quyết định 3120/QĐ-BYT về việc công bố danh sách doanh nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại việt nam

VĂN BẢN DẠNG WORD: 3120_QD_BYT_VNRAS

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!