Quyết định 245/QĐ-XPHC Xử phạt vi phạm hành chính về thuốc

866
Quyết định 245/QĐ-XPHC
Quyết định 245/QĐ-XPHC
5/5 - (3 bình chọn)

Quyết định 245/QĐ-XPHC Xử phạt vi phạm hành chính về thuốc

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 245/QĐ-XPHC Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính về thuốc

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược số 117/QLD- BBVPHC lập ngày 06/6/2016 tại Phòng họp số 2, Cục Quản lý Dược, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội và tài liệu, hồ sơ có liên quan;

Thực hiện uỷ quyền của Cục trưởng Cục Quản lý Dược tại thông báo giao quyền số 1164/QLD-GQ ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Cục Quản lý Dược.

Tôi: Nguyễn Việt Hùng

Chức vụ: Phó Cục trưởng

Đơn vị công tác: Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Công ty MyungMoon Pharmaceutical., Ltd

 • Đại diện:

+ Bà Lee Young Mi – Giám đốc nhà máy, hộ chiếu số M69162870;

+ Ông Kangjun Lee, hộ chiếu số M59706560;

+ Ông Woojung Cho, hộ chiếu số M14352888.

+ Bà Đặng Lê Như Ngọc – Phiên dịch, CMND số 289699046 do công an tỉnh Bình Dương cấp ngày 06/3/2010.

 • Địa chỉ: Myung Moon Bldg 946-18, Dokok-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea.
 • Số giấy phép hoạt động của công ty: 44/GP-2014/2 do Bộ Y tế cấp ngày 18/6/2014.
 • Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp thành phẩm tân dược, nguyên liệu làm thuốc, thuốc có nguồn gốc từ dược liệu.

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính như sau:

Cung cấp hồ sơ đăng ký thuốc Suletamin Inj 8mg (mã so NN24873) và Myungmoon Ceftezole sodium injection lg (mã so NN24899) không đúng theo quy định của pháp luật.

Hành vi trên đã vi phạm quy định tại:

Điểm b Khoản 3 Điều 38 của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 • Tình tiết liên quan: Công ty MyungMoon , Ltd vi phạm lần đầu về đăng ký thuốc.

Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

 • Hình thức xử phạt chính:

+ Phạt tiền với mức phạt là: 30.000.000 đồng (Viết bằng chữ: ba mươi triệu đồng chẵn).

 • Biện pháp khắc phục hậu quả: Công ty MyungMoon , Ltd phải nghiêm túc thực hiện các quy định về sản xuất, đăng ký thuốc và các qui định của pháp luật trong hoạt động về thuốc và nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Quyết định này được:

 1. Giao cho Công ty MyungMoon , Ltd để chấp hành Quyết định xử phạt.
 • Công ty MyungMoon , Ltd phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.
 • Công ty MyungMoon , Ltd phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước, tài khoản nộp phạt: 7111 tại Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội, mã chương: 023, mã NDKT: 4262, cơ quan quản lý thu: Sở Tài chính thành phố Hà Nội (mã 1058986) trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận Quyết định xử phạt.
 • Công ty MyungMoon , Ltd có quyền khiếu nại và khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.
 1. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt;
 2. Giao cho Phòng Thanh tra dược, mỹ phẩm thuộc Cục Quản lý Dược để tổ chức thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

 • Như điều 3;
 • Cục trường (để b/c);
 • Phòng ĐKT (để biết); X
 • Website Cục QLD;
 • Lưu: VT, TTra.

Quyết định 245/QĐ-XPHC Xử phạt vi phạm hành chính về thuốc

VĂN BẢN GỐC: 245_QD_XPHC_VNRAS

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!