Công văn 725/QLD-KD xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện

1303
phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện
5/5 - (2 bình chọn)

Công văn 725/QLD-KD xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện

BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 725/QLD-KD
V/v xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện
Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Cục Quản lý Dược nhận được Đơn hàng số 687/DHG-MK đề ngày 30/12/2015 của Công ty về việc xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc;

Căn cứ Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;

Căn cứ Giấy phép nhập khẩu số 3077/15 do Bộ Y tế Campuchia cấp ngày 16/12/2015, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Đồng ý để Công ty xuất khẩu thuốc theo những nội dung sau:

  1. Tên thuốc:
  2. Viên nang Terpin Codein Fort (Terpin hydrate 200mg, Codein base 10mg); Hộp 10 vỉ x 10 viên: 468.000 viên (Bốn trăm sáu mươi tám nghìn viên).

* Khối lượng hoạt chất Codein base: 4.680 gam.

  1. Viên nén Hapacol codein (Paracetamol 500mg, Codein phosphate 08mg); Hộp 10 vỉ x 10 viên: 442.700 viên (Bốn trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm viên).

* Khối lượng hoạt chất Codein phosphate: 3.541,6 gam.

  1. Nhà sản xuất và xuất khẩu:

– Tên: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

– Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam.

  1. Nhà nhập khẩu:

– Tên: Panaco Ltd.

– Địa chỉ: No 310 Eo St 284 Sangkat Olympic Khan Chamkamon, Cambodia.

  1. Điều kiện xuất khẩu:

– Hàng sẽ được xuất khẩu qua Cửa khẩu Sa Mát – Tây Ninh

– Hàng hóa không được phép chuyển bằng đường bưu điện.

– Giấy phép này không được trao đổi.

– Giấy phép có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 16/01/2016.

– Giấy phép chỉ có giá trị cho một lần xuất khẩu.

Công ty phải thực hiện các quy định tại Thông tư số 47/2010/TT-BYT, Thông tư số 19/2014/TT-BYT của Bộ Y tế và các quy định về dược có liên quan.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng TTPC TP & MT;
– Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sa Mát;
– Lưu VT, KD (HH).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

VĂN BẢN GỐC: 725_QLD_KD_VNRAS

VĂN BẢN DẠNG WORD: 725_QLD_KD_VNRAS

Xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện