Công văn 8569/QLD-KD

Công văn 8569/QLD-KD tăng cường công tác quản lý tiền chất Pseudoephedrin

0
Công văn 8569/QLD-KD tăng cường công tác quản lý tiền chất Pseudoephedrin BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc...
Thông tư 10/2012/TT-BYT

Thông tư 10/2012/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số...

0
Thông tư 10/2012/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 31/2011/TT-BYT ngày 11/7/2011 ban hành và hướng dẫn thực hiện...
Quyết định 141/QĐ-QLD

Quyết định 141/QĐ-QLD về việc công bố 47 vắc xin, sinh phẩm y tế...

0
Quyết định 141/QĐ-QLD về việc công bố 47 vắc xin, sinh phẩm y tế được phép lưu hành tại việt nam - đợt 18 BÔ...
Công văn 6984/QLD-TT

Công văn 6984/QLD-TT thông tin về các Danh mục thuốc cần quản lý đặc...

0
Công văn 6984/QLD-TT thông tin về các Danh mục thuốc cần quản lý đặc biệt của Cơ quan quản lý dược phẩm Pháp BỘ Y...
Sản xuất thuốc dược liệu trên dây truyền tân dược

Công văn 5866/QLD-ĐK về việc sản xuất thuốc từ dược liệu trên dây chuyền...

0
Công văn 5866/QLD-ĐK về việc sản xuất thuốc từ dược liệu trên dây chuyền sản xuất thuốc tân dược đạt tiêu chuẩn GMP-WHO BỘ Y...
Đăng ký và lưu hành thuốc chứa Ketoconazol dạng uống

Công văn 5869/QLD-ĐK đăng ký và lưu hành thuốc chứa Ketoconazol dạng uống

0
Công văn 5869/QLD-ĐK đăng ký và lưu hành thuốc chứa Ketoconazol dạng uống BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT...
Công văn 5868/QLD-ĐK

Công văn 5868/QLD-ĐK Đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, sử dụng nguyên...

0
Công văn 5868/QLD-ĐK Đăng ký, sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, sử dụng nguyên liệu, thuốc có chứa hoạt chất Serratiopeptidase BỘ Y TẾ CỤC QUẢN...
Công văn 5865/QLD-ĐK

Công văn 5865/QLD-ĐK đăng ký và lưu hành thuốc chứa hoạt chất Meprobamat hoặc...

0
Công văn 5865/QLD-ĐK đăng ký và lưu hành thuốc chứa hoạt chất Meprobamat hoặc có phối hợp với dược liệu Valerian BỘ Y TẾ CỤC QUẢN...
Công văn 4614/QLD-ĐK

Công văn 4614/QLD-ĐK kiểm định chất lượng SPCĐ HIV

0
Công văn 4614/QLD-ĐK kiểm định chất lượng SPCĐ HIV BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự...
công văn 4996/QLD-ĐK

Công văn 4996/QLD-ĐK Đăng Ký, lưu hành, sử dụng Thuốc có thành phần phối...

0
Công văn 4996/QLD-ĐK Đăng Ký, lưu hành, sử dụng Thuốc có thành phần phối hợp acid acridon acetic và N-Methylglucamin BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ...