Công văn 2007/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

754
Công văn 2007/QLD-MP
Công văn 2007/QLD-MP
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 2007/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2007/QLD-MP                     V/v: đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi:        

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng Quốc tế

(Địa chỉ: số 3, đường số 5, KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 23/12/2015 đối với Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng Quốc tế;

Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 02 sản phẩm mỹ phẩm sau:
STT Tên sản phẩm Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế tỉnh Bình Dương cấp Ngày cấp
1 X-Men Xịt khử mùi – Active (Deo body spray- active) 07/13/CBMP-BD 28/12/2012
2 X-Men Xịt khử mùi for boss gold (For boss gold perfumed deo spray) 342/11/CBMP-BD 02/12/2011

Tên, địa chỉ Công ty sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng Quốc tế (Địa chỉ: số 3, đường số 5, khu công nghiệp Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mỹ phẩm vi phạm về ghi nhãn.

  1. Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng Quốc tế phải:
  • Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên. Tiến hành thu hồi toàn bộ các lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.
  • Gửi báo cáo thu hồi các sản phẩm trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/03/2016.
  1. Sở Y tế tỉnh Bình Dương kiểm tra, giám sát việc thu hồi các mỹ phẩm nêu trên của Công ty cổ phần sản xuất hàng gia dụng Quốc tế, báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.
  2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này./.

PHÓ CỤC TRƯỞNG

ĐỖ VĂN ĐÔNG (ĐÃ KÝ)

Công văn 2007/QLD-MP đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]2007_QLD_MP_VNRAS[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!