Công văn 16315/QLD-KD nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol làm thuốc

1602
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 16315/QLD-KD nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol làm thuốc

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–
Số: 16315/QLD-KD
V/v nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol làm thuốc
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi: – Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
– Cục Thú Y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

 

Nhằm tránh việc sử dụng nguyên liệu làm thuốc Salbutamol sai mục đích, Bộ Y tế đã tham mưu đưa nguyên liệu làm thuốc Salbutamol (cùng với các hoạt chất sử dụng làm thuốc nhưng bị cấm sử dụng trong các ngành khác) vào danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt quy định tại Luật Dược 2016. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, Cục Quản lý Dược đã rất tích cực phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống Tội phạm về Môi trường (C49), Bộ Công an, các Vụ, Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tăng cường công tác hậu kiểm, chấn chỉnh và đã đưa hoạt động kinh doanh nguyên liệu làm thuốc Salbutamol vào kiểm soát chặt chẽ. Đến nay, các doanh nghiệp sản xuất thuốc, buôn bán nguyên liệu làm thuốc đã nghiêm túc thực hiện, đáp ứng đúng các quy định về sản xuất, kinh doanh nguyên liệu Salbutamol.

Hiện nay, theo báo cáo của các cơ sở sản xuất thuốc có hiện tượng thiếu thuốc chứa hoạt chất Salbutamol để điều trị. Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh, Cục Quản lý Dược đã cấp phép cho 02 đơn vị sản xuất thuốc được nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol để sản xuất thuốc của chính đơn vị đó. Cụ thể như sau:

– Công văn số 16196/QLD-KD ngày 23/8/2016 cua Cục Quản lý Dược đồng ý để Công ty cổ phần Dược Vacopharm nhập khẩu 50kg nguyên liệu Salbutamol.

– Công văn số 16028/QLD-KD ngày 19/8/2016 của Cục Quản lý Dược đồng ý để Công ty Cổ phần Trung ương I – Pharbaco nhập khẩu 50kg nguyên liệu Salbutamol.

Để tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng sử dụng nguyên liệu làm thuốc Salbutamol không đúng mục đích, Cục Quản lý Dược đề nghị Quý Cục tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi và cơ sở sản xuất thuốc thú y để không sử dụng nguyên liệu này.

Cục Quản lý Dược trân trọng thông báo và cảm ơn sự hợp tác của Quý Cục.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
– Cục trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo);
– Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
– Cổng TTĐT Bộ Y tế, Website Cục QLD;
– Lưu: VT, KD(V).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

Nguyễn Tất Đạt

VĂN BẢN GỐC: 16315_QLD_KD_VNRAS

VĂN BẢN DẠNG WORD: 16315_QLD_KD_VNRAS

Nhập khẩu nguyên liệu Salbutamol làm thuốc

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!