Công văn 3790/QLD-ĐK nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất Nimesulid

1103
kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất Nimesulid
5/5 - (3 bình chọn)

Công văn 3790/QLD-ĐK nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất Nimesulid

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
—–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-
Số: 3790/QLD-ĐK
V/v Nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất Nimesulid
Hà Nội , ngày 05 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
– Các Viện, bệnh việc trực thuộc Bộ Y tế
– Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh dược phẩm
(sau đây gọi tắt là các đơn vị)

 

Tiếp theo công văn số 341/QLD-ĐK ngày 09/01/2008 của Cục quản lý dược về việc nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất Nimesulid.

Để đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả, Cục Quản lý Dược thông báo điều chỉnh nội dung công văn số 341/QLD-ĐK ngày 09/01/2008 của Cục quản lý dược về việc nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất Nimesulid như sau:

  1. Đồng ý tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp số đăng ký mới, đăng ký lại đối với thành phẩm có chứa hoạt chất Nimesulid dạng dùng ngoài.
  2. Cục Quản lý dược xét duyệt đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu Nimesulid dùng cho nghiên cứu và sản xuất thành phẩm có chứa chất Nimesulid dạng dùng ngoài.
  3. Các nội dung khác liên quan đến việc nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất Nimesulid thực hiện theo công văn số 341/QLD-ĐK ngày 09/01/2008 của Cục Quản lý dược.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện đúng các quy chế dược hiện hành

 

CỤC TRƯỞNG

Trương Quốc Cường

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

VĂN BẢN DẠNG WORD: 3790_QLD_DK_VNRAS

Kinh doanh thuốc chứa hoạt chất Nimesulid

[/sociallocker] 

Công văn 3790/QLD-ĐK nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất Nimesulid

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
—–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-
Số: 3790/QLD-ĐK
V/v Nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất Nimesulid
Hà Nội , ngày 05 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
– Các Viện, bệnh việc trực thuộc Bộ Y tế
– Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh dược phẩm
(sau đây gọi tắt là các đơn vị)

 

Tiếp theo công văn số 341/QLD-ĐK ngày 09/01/2008 của Cục quản lý dược về việc nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất Nimesulid.

Để đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý, an toàn và hiệu quả, Cục Quản lý Dược thông báo điều chỉnh nội dung công văn số 341/QLD-ĐK ngày 09/01/2008 của Cục quản lý dược về việc nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất Nimesulid như sau:

  1. Đồng ý tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp số đăng ký mới, đăng ký lại đối với thành phẩm có chứa hoạt chất Nimesulid dạng dùng ngoài.
  2. Cục Quản lý dược xét duyệt đơn hàng nhập khẩu nguyên liệu Nimesulid dùng cho nghiên cứu và sản xuất thành phẩm có chứa chất Nimesulid dạng dùng ngoài.
  3. Các nội dung khác liên quan đến việc nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thuốc có chứa hoạt chất Nimesulid thực hiện theo công văn số 341/QLD-ĐK ngày 09/01/2008 của Cục Quản lý dược.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện đúng các quy chế dược hiện hành

 

  CỤC TRƯỞNG

Trương Quốc Cường

 VĂN BẢN DẠNG WORD: 3790_QLD_DK_VNRAS

Kinh doanh thuốc chứa hoạt chất Nimesulid

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!