Tổng hợp kê khai thuốc sản xuất trong nước đến ngày 24/7/2017

1857
kê khai thuốc sản xuất trong nước đến ngày 24/7/2017
kê khai thuốc sản xuất trong nước đến ngày 24/7/2017
5/5 - (1 bình chọn)

Tổng hợp kê khai thuốc sản xuất trong nước đến ngày 24/7/2017

DOWNLOAD DANH MỤC TẠI ĐÂY: 

Tong_hop_KK_thuoc_sx_trong_nuoc_tinh_den_ngay_24.07.2017

Nguồn dav.gov.vn

19469 Cetecocenup paracetamol 150mg, vitamin c 60mg VD-11296-10
19470 Doterco 50 Eperison hydroclorid 50 mg VD-23241-15
19471 Nacofar Mỗi 60 ml chứa: Natri clorid 0,54g 0,54g VD-25672-16
19472 Paracetamol A.T inj Mỗi ống 2ml chứa:Paracetamol 300mg 300mg VD-26757-17
19473 A.T Perindopril 5 Perindopril arginin 5mg 5mg VD-26747-17
19474 Atihepam inj Mỗi ống 5ml chứa: L-Ornithin L-aspartat 500mg 500mg VD-26753-17
19475 Viên đại tràng Inberco Berberin clorid 40mg; Cao đặc quy về khan (tương ứng với Rễ mộc hương 74,7mg; Quả Ngô thù du 53,4mg; Rễ Bạch thược 216mg) 70mg; Bột mịn Rễ mộc hương 80mg – 40mg, 70mg, 80mg VD-26211-17
19476 A.T Domperidon Mỗi 5ml chứa: Domperidon 5mg 5mg VD-26743-17
19477 Anti Lidoxopta Letrozol 2,5mg 2,5mg QLĐB-611-17
19478 Colchicin 1mg Colchicin 1mg 1mg VD-27365-17
19479 Detanana Mỗi 5ml dung dịch chứa: Pregabalin 100mg 100mg VD-26756-17
19480 Aumakin 625 Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500mg; Acid Clavulanic (dưới dạng kali clavulanat kết hợp với microcrystalin cellulose theo tỷ lệ 1:1) 125mg 500mg, 125mg VD-27278-17
19481 Aumakin 625 Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500mg; Acid Clavulanic (dưới dạng kali clavulanat kết hợp với microcrystalin cellulose theo tỷ lệ 1:1) 125mg 500mg, 125mg VD-27278-17
19482 Aumakin 625 Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500mg; Acid Clavulanic (dưới dạng kali clavulanat kết hợp với microcrystalin cellulose theo tỷ lệ 1:1) 125mg 500mg, 125mg VD-27278-17
19483 Babytrim – New sulfamethoxazol 200mg, Trimethoprim 40mg VD-11726-10
19484 Bequantene Dexpanthenol (vitamin B5) 100mg VD-25330-16
19485 Betacylic Mỗi tuýp 15g chứa: Betamethason dipropionat 0,0075g; Acid salicylic  0,45g 0,0075g, 0,45g VD-27279-17
19486 Cephalexin 500mg Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500mg 500mg VD-27280-17
19487 Cephalexin 500mg Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500mg 500mg VD-27280-17
19488 Cephalexin 500mg Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat) 500mg 500mg VD-27280-17
19489 Chloramphenicol 250 mg Cloramphenicol  250 mg 250 mg VD-27281-17
19490 Dexamethasone 0,5mg Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5mg 0,5mg VD-27282-17
19491 Gintana 120 Cao khô lá bạch quả (tương đương với 28,8 mg flavonoid toàn phần) 120mg 120mg VD-27182-17
19492 Mekocefaclor Mỗi gói 2g chứa: Cefaclor (dưới dạng Cefaclor monohydrat) 125mg 125mg VD-27284-17
19493 Mekomucosol 100 Mỗi gói 1g chứa: Acetylcystein 100mg 100mg VD-27285-17
19494 Novogyl Spiramycin 750.000 IU; Metronidazol 125mg 750.000 IU, 125mg VD-27287-17
19495 Novomycine 1,5 M.IU Spiramycin 1.500.000 IU 1.500.000 IU VD-27288-17
19496 Paracetamol 325mg Paracetamol  325mg 325mg VD-27290-17
19497 Paracetamol 325mg Paracetamol  325mg 325mg VD-27290-17
19498 Paracetamol 325mg Paracetamol  325mg 325mg VD-27290-17
19499 Pgisycap Đông trùng hạ thảo (bột) 250mg 250mg VD-27200-17
19500 pms – Mephenesin 500 mg Mephenesin 500 mg VD-20451-14
19501 Ukapin Acid ursodeoxycholic 250mg 250mg VD-27219-17
19502 Vitamin PP 500mg Nicotinamid 500mg 500mg VD-27292-17
19503 Vitamin PP 500mg Nicotinamid 500mg 500mg VD-27292-17
19504 Cefoxitin 1g Cefoxitin (dưới dạng Cefoxitin natri) 1 g 1 g VD-26841-17
19505 Cefoxitin 2g Cefoxitin (dưới dạng Cefoxitin natri) 2 g 2 g VD-26842-17
19506 Imetoxim 1g Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim natri) 1g 1g VD-26846-17
19507 Piperacillin 2g Piperacilin (dưới dạng Piperacilin natri) 2g 2g VD-26851-17
19508 Vitamin C 500 mg Vitamin C 500 mg – 500 mg VD-26171-17
19509 Gentacain Mỗi ống 2ml chứa: Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat) 80mg – 80mg VD-26308-17
19510 Thalidomid 100 Thalidomid 100 mg 100 mg VD-27097-17
19511 Guzman Cao khô vỏ cây Pygeum africanum (15:1) (tương đương với 1 mg acid ursolic) 50 mg 50 mg GC-271-17
19512 Cetirizin Cetirizin (dưới dạng Cetirizin dihydroclorid) 10mg 10mg VD-27222-17
19513 UracilSBK 500 Mỗi 10ml chứa: Fluorouracil 500mg 500mg VD-27115-17
19514 Poreton Cyproheptadin hydroclorid 4mg 4mg VD-27223-17
19515 Vasomin 1500 sachet Mỗi 2 g chứa: Glucosamin (dưới dạng glucosamin hydroclorid) 1500mg 1500mg VD-27227-17
19516 Vitamin B1 250 Thiamin nitrat 250mg 250mg VD-27228-17
19517 Vadol F Paracetamol  325mg; Clorpheniramin maleat 2mg 325mg, 2mg VD-27225-17
19518 Vasomin 1000 Glucosamin sulfat (dưới dạng Glucosamin sulfat natri clorid tương đương 789mg Glucosamin) 1000 mg 1000 mg VD-27226-17
19519 Tusalene caps Alimemazin tartrat 5mg 5mg VD-27224-17
19520 Best GSV Mỗi 60 ml chứa: Dexclorpheniramin maleat  24 mg; Betamethason  3 mg 24 mg, 3 mg VD-26809-17
19521 Canhkimol Paracetamol 300 mg, Cao canh ki na 10 mg, Cafein 30 mg VD-16021-11
19522 Dehatcil 0,5 mg Dexamethason (dưới dạng Dexamethason acetat) 0,5 mg – 0,5 mg VD-26145-17
19523 Dexamethason Dexamethason acetat 0,5mg VD-20727-14
19524 Ecepim 1g Cefepim (dưới dạng Cefepim hydroclorid) 1g VD-21261-14
19525 Eucatopdein Eucalyptol 15 mg; Codein phosphat 5 mg; Guaifenesin 20 mg VD-20729-14
19526 Gastro-max Mỗi gói 5 g chứa: Phòng đảng sâm 0,5 g; Thương truật 1,5 g; Hoài sơn 1,0 g; Hậu phác 0,7 g; Mộc hương 0,5 g; Ô tặc cốt 0,5 g; Cam thảo 0,3 g 0,5 g, 1,5 g, 1,0 g, 0,7 g, 0,5 g, 0,5 g, 0,3 g VD-25820-16
19527 Gensler Ramipril 5mg 5mg VD-27439-17
19528 Hatabtrypsin Alphachymotrypsin 4,2 mg (tương ứng 21 microkatal) VD-17913-12
19529 Mepantop Pantoprazol  40 mg dưới dạng Natri Pantoprazol sesquihydrat VD-16919-12
19530 Nerazzu-25 Losartan kali 25mg 25mg VD-27447-17
19531 Nerazzu-HCT Losartan kali 50mg; Hydrochlorothiazid 12,5mg – 50mg, 12,5mg VD-26501-17
19532 Pharnaraton Ginseng Cao nhân sâm, vitamin A, B1, B6, C, D3, B2, PP, B5, Calci, Magnesi, Đồng, Kali, Sắt, Kẽm, Mangan . VD-17448-12
19533 Royalgsv Mỗi ml siro chứa: Desloratadin 0,5 mg – 0,5 mg VD-26153-17
19534 Shakes Mirtazapin 30mg VD-19670-13
19535 Tegrucil-1 Acenocoumarol 1mg 1mg VD-27453-17
19536 Thuốc tẩy giun Albendazol 400mg Albendazol 400 mg VD-21304-14
19537 Toulalan Itoprid HCl 50mg 50mg VD-27454-17
19538 Wolske Ebastin 10mg 10mg VD-27455-17
19539 Zarsitex Venlafaxin (dưới dạng venlafaxin HCl) 75mg VD-21993-14
19540 Zhekof-80 Telmisartan 80mg 80mg VD-27458-17
19541 Zicumgsv Kẽm gluconat (tương đương 15 mg Kẽm) 105 mg – 105 mg VD-26155-17
19542 Saihasin Mỗi ống 10 ml chứa: Piracetam 1200 mg VD-25526-16
19543 Omcetti 300 mg Cefdinir 300mg VD-24840-16
19544 Phong tê thấp Mỗi viên chứa 300 mg cao khô dược liệu tương đương: Độc hoạt 3,2g; Phòng phong 2,4g; Tang ký sinh 4g; Tế tân 1,6g; Tần giao 1,6g; Ngưu tất 2,4g; Đỗ trọng 2,4g; Quế chi 1,6g; Xuyên khung 1,2g; Sinh địa 2,4g; Bạch thược 2,4g; Đương quy 1,6g; Đảng sâm 2,4g; VD-26327-17
19545 Top-Pirex Mỗi 5ml chứa: Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 15mg VD-24078-16
19546 Naphacogyl Acetyl Spiramycin 100 mg; Metronidazol 125 mg – 100 mg, 125 mg VD-26195-17
19547 Naphalevo Levonorgestrel 0,03 mg – 0,03 mg VD-26196-17
19548 Napharangan Codein Paracetamol 500 mg; Codein phosphat 30 mg – 500 mg, 30 mg VD-26197-17
19549 Keytadine Povidon Iod 1g/20ml VD-20917-14
19550 Odituss Eucalyptol 100 mg; Tinh dầu gừng 0,5 mg; Tinh dầu húng chanh 0,18 mg; Menthol  0,5 mg VD-19086-13
19551 Midpam 500/8 Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat) 500 mg; Bromhexin hydroclorid 8 mg 500 mg, 8 mg VD-26904-17
19552 Vitamin B1 Thiamin mononitrat 250 mg – 250 mg VD-26592-17
19553 Kodemin Codein phosphat  10 mg; Guaifenesin  100 mg VD-22265-15
19554 Amitriptylin Amitriptylin hydroclorid 25mg 25mg VD-26865-17
19555 Cedetamin tablets Betamethason 0,25mg; Dexclorpheniramin maleat 2mg 0,25mg, 2mg VD-26866-17
19556 Phenobarbital Phenobarbital 100mg 100mg VD-26868-17
19557 Vitamin B1 Thiamin nitrat 250mg 250mg VD-26869-17
19558 Bổ tỳ TW Mỗi ống 15ml chứa các chất được chiết xuất các dược liệu: Đảng sâm 0,75g; Hoàng kỳ 2,505g; Đương quy 0,495g; Bạch truật 0,75g; Thăng ma 0,75g; Sài hồ 0,75g; Trần bì 0,75g; Cam thảo 0,75g; Sinh khương 0,30g; Đại táo 2,55g VD-25410-16
19559 Bổ tỳ TW Mỗi ống 15ml chứa các chất được chiết xuất các dược liệu: Đảng sâm 0,25g; Hoàng kỳ 0,835g; Đương quy 0,165g; Bạch truật 0,25g; Thăng ma 0,25g; Sài hồ 0,25g; Trần bì 0,25g; Cam thảo 0,25g; Sinh khương 0,10g; Đại táo 0,85g VD-25410-16
19560 Katrypsin Fort Alphachymotrypsin 8.400IU 8.400IU VD-26867-17
19561 Auclanityl 562,5mg Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 500mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Potassium clavulanate kết hợp với Avicel) 62,5mg 500mg, 62,5mg VD-27057-17
19562 Auclanityl 562,5mg Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 500mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Potassium clavulanate kết hợp với Avicel) 62,5mg 500mg, 62,5mg VD-27057-17
19563 Auclanityl 875/125mg Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 875mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Potassium Clavulanat kết hợp với Avicel) 125ng 875mg, 125ng VD-27058-17
19564 Auclanityl 875/125mg Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 875mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Potassium Clavulanat kết hợp với Avicel) 125ng 875mg, 125ng VD-27058-17
19565 Auclanityl 875/125mg Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 875mg; Acid Clavulanic (dưới dạng Potassium Clavulanat kết hợp với Avicel) 125ng 875mg, 125ng VD-27058-17
19566 Bromhexin 8mg Bromhexin hydroclorid 8mg 8mg VD-27059-17
19567 Bromhexin 8mg Bromhexin hydroclorid 8mg 8mg VD-27059-17
19568 Bromhexin 8mg Bromhexin hydroclorid 8mg 8mg VD-27059-17
19569 Covaprile Plus Perindopril tertbutylamin 4mg; Indapamid 1,25mg VD-10991-10
19570 Covaprile Plus Perindopril tert-butylamin 4mg;  Indapamid 1,25mg VD-24747-16
19571 Fexofast 180 Fexofenadin HCl 180mg VD-8528-09
19572 Fexofast 60 Fexofenadin HCl 60mg VD-8529-09
19573 Magne- B6 BOSTON Magnesi lactate dihydrat 470mg (tương đương với 48 mg Mg2+), Pyridoxin HCl 5mg VD-11527-10
19574 Magnes-B6 Magnesi lactat dihydrat 470mg; Pyridoxin hydroclorid 5mg 470mg, 5mg VD-27061-17
19575 Magnes-B6 Magnesi lactat dihydrat 470mg; Pyridoxin hydroclorid 5mg 470mg, 5mg VD-27061-17
19576 Melox – Boston 7.5 Meloxicam 7,5mg VD-8535-09
19577 No-panes Drotaverin HCl 40mg 40mg VD-27063-17
19578 Oflo – Boston Ofloxacin 200mg VD-23517-15
19579 Omaride Sulpirid 50mg VD-24858-16
19580 Otibone 250 Glucosamin (dưới dạng Glucosamin sulfat natri clorid) 250mg VD-20180-13
19581 Parocontin F Paracetamol 500mg; Methocarbamol 400mg 500mg, 400mg VD-27064-17
19582 Sentipec 50 Sulpirid 50mg VD-20183-13
19583 Tiphacor Bisoprolol fumarat 5mg 5mg VD-27067-17
19584 Vantamox 500 Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 500mg 500mg VD-27070-17
19585 Vantamox 500 Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 500mg 500mg VD-27070-17
19586 Vantamox 500 Amoxicilin (dưới dạng Amoxicilin trihydrat compacted) 500mg 500mg VD-27070-17
19587 Vitar Multivitamin Vitamin A, C, E, B1, B2, B6, PP, B5, Acid folic VD-10996-10
19588 Hemotocin Mỗi 01 ml chứa: Carbetocin 100mcg 100mcg VD-26774-17
19589 Herycef Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương: Sài hồ 428mg; Đương quy 428mg; Bạch thược 428mg; Bạch truật 428mg; Bạch linh 428mg; Cam thảo chích mật 343mg; Bạc hà 86mg; Gừng tươi 428mg) 480mg 480mg VD-27185-17
19590 Olevid Mỗi 1 ml chứa: Olopatadin (dưới dạng Olopatadin hydroclorid) 2mg 2mg VD-27348-17
19591 Vitol Mỗi 10 ml chứa: Natri hyaluronat 10mg 10mg VD-27353-17
19592 Trolimax Mỗi 1 g chứa: Tacrolimus (dưới dạng Tacrolimus monohydrat) 1mg 1mg VD-27350-17
19593 Trolimax Mỗi 1 g chứa: Tacrolimus (dưới dạng Tacrolimus monohydrat) 1mg 1mg VD-27350-17
19594 Tráng dương kiện thận tinh Cao khô dược liệu (tương đương: Thục địa 90mg; Liên tu 75mg; Phá cố chỉ 60mg; Hoài sơn 75mg; Hà thủ ô đỏ 75mg; Ba kích 240mg; Câu kỷ tử 240mg; Sơn thù 75mg) 103,3mg; Bột dược liệu (tương đương: Đương quy (rễ) 90mg; Đảng sâm (rễ) 210mg; Quế nhục 30mg)  330mg 103,3mg, 330mg VD-27576-17
19595 Tỷ tiên phương Mỗi 28 g chứa 19,32g bột dược liệu (tương ứng với: Sắn dây 2,92g; Bạch chỉ 7,42g; Cát cánh 1,82g; Khương hoạt 4,34g; Thạch cao 1,4g; Bạch thược 1,4g); 1,33g cao khô dược liệu (tương ứng với: Sài hồ 4,62g; Cam thảo 1,4g; Hoàng cầm 4,62g) VD-27577-17
19596 Tỷ tiên phương Mỗi 28 g chứa 19,32g bột dược liệu (tương ứng với: Sắn dây 2,92g; Bạch chỉ 7,42g; Cát cánh 1,82g; Khương hoạt 4,34g; Thạch cao 1,4g; Bạch thược 1,4g); 1,33g cao khô dược liệu (tương ứng với: Sài hồ 4,62g; Cam thảo 1,4g; Hoàng cầm 4,62g) VD-27577-17
19597 Cồn xoa bóp trật đã thấp khớp Mỗi 100 ml chứa dịch chiết các dược liệu: Ô đầu 1g; Mã tiền 1g; Một dược 1g; Quế 1g; Đại hồi 1g; Huyết giác 1g; Long não 1g; Địa liền 1g; Nhũ hương 1g; Đinh hương 1g; Gừng 1g 1g, 1g, 1g, 1g, 1g, 1g, 1g, 1g, 1g, 1g, 1g VD-27572-17
19598 Dưỡng âm thanh phế thủy Mỗi 90 ml chứa dịch chiết hỗn hợp dược liệu: Sinh địa 18g; Bối mẫu 11,2g; Cam thảo 9g; Mẫu đơn bì 13,5g; Huyền sâm 13,5g; Mạch môn 13,5g; Bạch thược  11,2g 18g, 11,2g, 9g, 13,5g, 13,5g, 13,5g, 11,2g VD-27574-17
19599 Dưỡng âm thanh phế thủy Mỗi 90 ml chứa dịch chiết hỗn hợp dược liệu: Sinh địa 18g; Bối mẫu 11,2g; Cam thảo 9g; Mẫu đơn bì 13,5g; Huyền sâm 13,5g; Mạch môn 13,5g; Bạch thược  11,2g 18g, 11,2g, 9g, 13,5g, 13,5g, 13,5g, 11,2g VD-27574-17
19600 Hương sa lục quân Mỗi 30 g chứa 21,67g bột dược liệu (tương ứng với: Mộc hương 8,33g; Phục linh 6,67g; Sa nhân 6,67g); 2,86g cao khô dược liệu (tương ứng với: Đảng sâm 8,33g; Bạch truật 6,67g; Cam thảo 5g) VD-27575-17
19601 Hương sa lục quân Mỗi 30 g chứa 21,67g bột dược liệu (tương ứng với: Mộc hương 8,33g; Phục linh 6,67g; Sa nhân 6,67g); 2,86g cao khô dược liệu (tương ứng với: Đảng sâm 8,33g; Bạch truật 6,67g; Cam thảo 5g) VD-27575-17
19602 Sirô Kiện Tỳ DHĐ Mỗi 9ml siro chứa dịch chiết hỗn hợp dược liệu tương ứng với: Nhục đậu khấu 200mg; Mộc hương 80mg; Lục thần khúc 400mg; Mạch nha 200mg; Hồ hoàng liên 400mg; Binh lang 200mg; Sử quân tử 400mg 200mg, 80mg, 400mg, 200mg, 400mg, 200mg, 400mg VD-27358-17
19603 Cao lỏng nguyệt quý Mỗi 10ml cao lỏng chứa: Xuyên khung 0,36g; Đương quy 0,72g; Thục địa 0,72g; Bạch thược  0,36g; Đảng sâm 0,36g; Bạch linh 0,36g; Bạch truật  0,36g; Ích mẫu 1,44g; Cam thảo 0,18g 0,36g, 0,72g, 0,72g, 0,36g, 0,36g, 0,36g, 0,36g, 1,44g, 0,18g VD-26839-17
19604 Cao lỏng nguyệt quý Mỗi 10ml cao lỏng chứa: Xuyên khung 0,36g; Đương quy 0,72g; Thục địa 0,72g; Bạch thược  0,36g; Đảng sâm 0,36g; Bạch linh 0,36g; Bạch truật  0,36g; Ích mẫu 1,44g; Cam thảo 0,18g 0,36g, 0,72g, 0,72g, 0,36g, 0,36g, 0,36g, 0,36g, 1,44g, 0,18g VD-26839-17
19605 Cao lỏng nguyệt quý Mỗi 10ml cao lỏng chứa: Xuyên khung 0,36g; Đương quy 0,72g; Thục địa 0,72g; Bạch thược  0,36g; Đảng sâm 0,36g; Bạch linh 0,36g; Bạch truật  0,36g; Ích mẫu 1,44g; Cam thảo 0,18g 0,36g, 0,72g, 0,72g, 0,36g, 0,36g, 0,36g, 0,36g, 1,44g, 0,18g VD-26839-17
19606 Kim tiền thảo Cao đặc Kim tiền thảo (tương đương 2,0g dược liệu Kim tiền thảo) 176mg 176mg VD-26840-17
19607 Cali Lactylase Lac.Acidophilus; Lac.Sporogenes; Lac.Kefir; Bổ sung vitamin b1, b2, b6, PP Hàm lượng mỗi chủng vi sinh >= 10 mũ 7 CFU/gói, vi QLSP-0024-07
19608 Ginkomifa Cao bạch quả (tương ứng flavonol glycosid toàn phần 4,2mg) 17,5mg/5ml V6-H12-14
19609 Mexiprim 4 Mỗi gói 1,5 g chứa: Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 4mg 4mg VD-27094-17
19610 Mephenesin 250 – US Mephenesin 250 mg VD-21592-14
19611 Acid tranexamic 500mg Acid tranexamic 500 mg 500 mg VD-26894-17
19612 Combikit 3,1 g Ticarcilin (dưới dạng Ticarcilin natri) 3,0 g; Acid clavulanic (dưới dạng Clavulanat kali) 0,1 g 3,0 g, 0,1 g VD-26898-17
19613 Kim tiền thảo HM Mỗi gói 2g chứa: Cao đặc kim tiền thảo 10:1 (tương đương với 6g kim tiền thảo)  600mg 600mg VD-27237-17
19614 Paracetamol 1g/10ml Mỗi ống 10 ml dung dịch tiêm chứa Paracetamol 1000 mg VD-26906-17
Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!