Hóa Hữu cơ Tập I

5931
Hóa Hữu cơ Tập I
Hóa Hữu cơ Tập I
5/5 - (2 bình chọn)

Hóa Hữu cơ Tập I

DÙNG CHO ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ ĐẠI HỌC

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

HÀ NỘI – 2006

Chỉ đạo biên soạn: VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ Y TẾ

Chủ biên: PGS. TS. TRƯƠNG THẾ KỶ

LỜI GIỚI THIỆU

Thực hiện Nghị định 43/2000/NĐ-CP ngày 30/08/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai Luật Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đã phê duyệt, ban hành các chương trình khung cho đào tạo Dược sĩ Đại học. Bộ Y tế to chức tham định sách và tài liệu dạy học các môn học cơ sở và chuyên môn theo chương trình mối nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo Dược sĩ Đại học ngành Y tế.

Bộ sách Hoá hữu cơ được biên soạn theo chương trình đào tạo môn Hoá học hữu cơ thuộc chương trình giáo dục của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phê duyệt.

Nội dung bộ sách chỉ để cập những kiến thức lý thuyết ve hoá hữu cơ, gồm 40 chương và chia làm 2 tập trình bày những kiến thức cơ bản vể danh pháp, cấu trúc, cơ chế phản ứng, tính chất lý học và tính chất hoá học của các hợp chất hydrocarbon, các hợp chất đơn chức, các hợp chất đa chức, hợp chất tạp chức, hợp chất thiên nhiên và hợp chất cao phân tử.

Đôi tượng sử dụng chính của bộ sách này là các sinh viên đang theo học tại Trường đại học Dược — khoa Dược các trường đại học ngành Y tế. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo tôt cho những học viên sau đại học.

Sách được biên soạn dựa theo chương trình đã được Bộ Y tế ban hành. Nội dung sách chỉ để cập những kiến thức lý thuyết về Hoá hữu cơ.

Sách Hoá hữu cơ được các giảng viên giàu kinh nghiệm của Khoa Dược – Đại học Y Dược — Thành phố Hồ Chí Minh biên soạn. Sách đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy — học chuyên ngành Dược của Bộ Y tế thẩm định và được Bộ Y tế ban hành làm tài liệu dạy — học chính thức dùng đào tạo dược sĩ đại học của Ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách cần được chỉnh lý, bo sung và cập nhật.

Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế xin chân thành cám ơn Khoa Dược – Đại học Y Dược — Thành phố Hồ Chí Minh cùng các tác giả đã bỏ nhiểu công sức đe biên soạn cuốn sách này. Vì là lần đầu xuất bản nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và bạn đọc để cuốn sách ngày càng hoàn thiện.

Nội dung sách Hoá Hữu cơ (Tập 1) gồm 24 Chương:

CHƯƠNG1: Câu trúc điện tử của nguyên tử carbon và sự tạo thành các liên kết trong hợp chât hữu cơ (ThS. Nguyễn Anh Tuấn).

CHƯƠNG 2: Các hiệu ứng điện tử trong hóa hữu cơ (ThS. Nguyễn Anh Tuấn)

CHƯƠNG 3: Câu trúc phân tử hỢp chât hữu cơ. Đổng phân và cấu dạng (ThS. Nguyễn Anh Tuấn)

CHƯƠNG 4: Khái niệm acid -base trong hóa hữu cơ (ThS. Nguyễn Anh Tuấn)

CHƯƠNG 5: Các loại phản ứng trong hóa hữu cơ và khái niệm về cơ chế phản ứng (ThS. Nguyễn Anh Tuấn)

CHƯƠNG 6: Các phương pháp hóa học và vật lý xác định câu tạo hợp chất hữu cơ (ThS. Nguyễn Anh Tuấn)

CHƯƠNG 7: Alkan – Hydrocarbon no (ThS. Đỗ Thi Thúy)

CHƯƠNG 8: Cycloalkan (ThS. Đỗ Thi Thúy)

CHƯƠNG 9: Alken – Hydrocarbon etylenic (ThS. Đỗ Thi Thúy)

CHƯƠNG 10: Alkyn – Hydrocarbon acetylenic (ThS. Đỗ Thi Thúy)

CHƯƠNG 11: Aren – Hydrocarbon thơm (PGS. TS. Đăng Văn Tinh)

CHƯƠNG 12: Hydrocarbon đa nhân thơm (PGS. TS. Đăng Văn Tinh)

CHƯƠNG13: Hê thông liên hợp và alkadien (PGS. TS. Đăng Văn Tinh)

CHƯƠNG 14: Dan xuất halogen (ThS. Trương Ngọc Tuyền)

CHƯƠNG 15: Hợp chất cơ kim (ThS. Trương Ngọc Tuyền)

CHƯƠNG 16: Alcol (ThS. Trương Ngọc Tuyền)

CHƯƠNG 17: Phenol (ThS. Trương Ngọc Tuyền)

CHƯƠNG 18: Ether (ThS. Trương Ngọc Tuyền)

CHƯƠNG 19: Aldehyd , Ceton và Quinon (ThS. Nguyễn Anh Tuấn)

CHƯƠNG 20: Acid carboxylic (ThS. Nguyễn Anh Tuấn)

CHƯƠNG 21: Các dan xuất của acid carboxylic (ThS. Nguyễn Anh Tuấn)

CHƯƠNG 22: Amin (Phạm Khánh Phong Lan)

CHƯƠNG 23: Các hợp chất khác chứa nitơ (Phạm Khánh Phong Lan)

CHƯƠNG 24: Hợp chất có lưu huỳnh và phosphor (ThS. Đỗ Thi Thúy)

Hóa Hữu cơ Tập I

DOWNLOAD GIÁO TRÌNH DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

hoa_huu_co_tap_1_VNRAS

[/sociallocker]

Xem giáo trình khác tại đây

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!