Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP các đợt 11 đến đợt 20

2274
GMP các đợt 11 đến đợt 20
5/5 - (4 bình chọn)

Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S – GMP và EU – GMP các đợt 11 đến đợt 20.

Căn cứ Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/05/2016 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập;

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 11: Ho so khong dat TC PICS GMP, EU GMP Danh muc co so dat PICS EU GMP tu Dot 1 den Dot 11 Danh muc co so dat PICS EU GMP Danh muc dot 11- dat Ds HS de nghi cong bo CSSX thuoc dat tieu chuan PICS EU GMP dot 11 – khong dat Ds HS de nghi cong bo CSSX thuoc dat tieu chuan PICS EU GMP dot 11- phai bs giai trinh

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 12: CV 9413 gui doanh nghiep – PIC EU GMP dot 12-CHUA DAT CV9412 gui SYT – PIC EU GMP dot 12-DAT Danh muc CSSX dat PIC EU GMP Dot 12 Ds HS de nghi cong bo dat tieu chuan PIC EU GMP Dot 12 – Khong dat Ds HS de nghi cong bo dat tieu chuan PIC EU GMP Dot 12 – phai giai trinh Tong hop Danh muc co so dat PICS EU GMP tu Dot 1 den Dot 12 Tong hop danh muc co so dat PICS EU GMP tu Dot 1 den dot 12

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 13: Danh muc co so SX dat PICS EU GMP tu Dot 1 den dot 13 DS CSSX dat PICS EU GMP Dot 13 DS CSSX dot 13 – khong dat PICS EU GMP DS PICS EU GMP dot 13 – phai bo sung giai trinh PICS EU GMP dot 13 – CV gui Doanh nghiep

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 14: Danh muc co so dat PICS EU GMP – Dot 1- dot 14 Ds CSSX thuoc dat tieu chuan PICS EU GMP dot 14 DS khong dat PICS EU GMP Dot 14 DS phai bo sung giai trinh PICS EU GMP Dot 14

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 15: Danh muc co so dat PICS EU GMP tu Dot 1 den dot 15 Danh sach CSSX thuoc dat tieu chuan PICS EU GMP – Dot 15 Danh sach PICS EU GMP Dot 15 – khong dat Danh sach PICS EU GMP Dot 15 – phai bo sung giai trinh

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 16: Danh muc co so dat PICS EU GMP tu Dot 1 den dot 16 list of Manufacturer approved as complied with (PICS) EU GMP (16th issuance) PICS EU GMP dot 16 – DS dat PICS EU GMP dot 16 – ds khong dat PICS EU GMP dot 16 – phai bo sung giai trinh

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 17: CV gui cac SYT ve PICS EU GMP dot 17 Danh muc co so SX thuoc dat PICS EU GMP tu Dot 1 den dot 17 Ds CSSX dat PICS EU GMP Dot 17 Ds PICS EU GMP dot 17 – phai bo sung giai trinh Ds PICS EU GMP Dot 17 – khong dat

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 18: CV 2438 QLD CL Danh muc co so dat PICS EU GMP tu Dot 1 den dot 18 DS CSSX dat tieu chuan PICS EU GMP dot 18 Ds ho so de nghi cong bo dat PICS EU GMP dot 18 – khong dat yeu cau

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 19: Danh muc tong hop co so dat PICS EU GMP tu Dot 1den dot 19 DS CSSX thuoc Dat PICS EU GMP – Dot 19 DS CSSX thuoc Dat PICS EU GMP – Dot 19 DS ho so khong dat – Dot 19 DS ho so phai bo sung giai trinh – Dot 19

– Danh sách PIC/S-GMP và EU-GMP đợt 20: Danh muc co so dat PICS EU GMP tu Dot 1 den dot 20 DS bo sung giai trinh dot 20 Ds dat dot 20 Ds khong dat dot 20

Danh sách công bố cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP được cập nhật liên tục trên cổng thông tin điện tử Cục Quản lý Dược Việt Nam www.dav.gov.vn.

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!