Công văn 834/KCB-NV Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh các chuyên khoa, chuyên ngành

1204
Công văn 834/KCB-NV
Công văn 834/KCB-NV
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 834/KCB-NV Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh các chuyên khoa, chuyên ngành

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 834/KCB-NV
V/v Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh các chuyên khoa, chuyên ngành
Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: – Bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế;
– Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc;
– Y tế Bộ, ngành.

Để tiếp tục cập nhật, bổ sung và chuẩn hóa các tiến bộ mới về số lượng và chất lượng kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế đã chỉ đạo tất cả các chuyên khoa, chuyên ngành tiếp tục triển khai xây dựng Hướng dẫn quy trình khám bệnh, chữa bệnh. Tài liệu xây dựng vừa là hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật vừa là cơ sở pháp lý để thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong toàn quốc đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời là cơ sở để xây dựng giá dịch vụ kỹ thuật, phân loại phẫu thuật, thủ thuật và những nội dung liên quan khác.

Tính từ năm 2012 đến nay, Bộ Y tế đã chỉ đạo và hỗ trợ cho 24/28 chuyên khoa, ngành xây dựng được khoảng gần 6.000 Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh. Các Hướng dẫn quy trình kỹ thuật sau khi xây dựng thì được xem xét để ban hành và đăng tải file mềm tại trang thông tin điện tử Cục Quản lý Khám, chữa bệnh: www.kcb.vn. Do nguồn ngân sách hạn hẹp, có một phần các Hướng dẫn quy trình kỹ thuật được in ấn gửi đến các Bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và đại diện cơ sở y tế Bộ, ngành.

Năm 2016, Bộ Y tế đã in và phát hành Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Giải phẫu bệnh tế bào học và Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nội khoa (Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hóa, Thận-Tiết niệu, Cơ Xương Khớp, Thần kinh). Tài liệu này sẽ được gửi đến các Sở Y tế tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương và các bệnh viện hạng I trực thuộc Sở Y tế; các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, mỗi đơn vị từ 1-2 cuốn/chuyên khoa, ngành.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị sau khi tiếp nhận tài liệu phổ biến cho các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc, các cán bộ chuyên môn làm việc trong chuyên khoa/chuyên ngành áp dụng, thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/cáo);
– Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến (để b/cáo);
– Lưu: VT, NV.
CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

Công văn 834/KCB-NV Hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh các chuyên khoa, chuyên ngành

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

834_KCB_NV_VNRAS

[/sociallocker]

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!