Công văn 7387/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có số ĐKLH

610
Công văn 7387/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có số ĐKLH
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
SỐ: 7387/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được cấp trước ngày        01 /7/2014

 

Hà Nội ngày 02/05/2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/ND-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 339 ĐKT – TRA đề ngày 09/4/2018 của Công ty cổ phần Traphaco về việc công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện.

TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU

(Đính kèm Công văn số: 7387/(QLD-ĐK ngày 02 tháng 05 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc  (1) SĐK (2) Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…)(5) Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguvên liêu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liêu (8) Nước sản xuất

(9)

Levigatus VD-16371-12 01/3/2019 Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên Cetrimid BP 2014 Basic Pharma life science Pvt, Ltd Plot No. 146/B, Opp. New Fire Station, GIDC Estate, Ankleshwar, Gujarat India

Công văn 7387/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT không cần giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã có số ĐKLH

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 2018_7387_QLD_ĐK-VNRAS.COM

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!