Công văn 7335/BYT-QLD về việc xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam

1061
Công văn 7335/BYT-QLD về việc xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam
Công văn 7335/BYT-QLD về việc xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 7335/BYT-QLD

V/v xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 & tầm nhìn đến năm 2030

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhần dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 16/7/2014, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có Quyết định số 2614/QĐ-BYT về việc ban hành “Kế hoạch triến khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ”.

Trên cơ sở đó, ngày 29/9/2016, Bộ Y tế đã có Công văn số 7165/BYT- QLD đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình triển khai thực hiện (trong 03 năm từ 2014 đến 2016) Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam.

Đến nay, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế đã nhận được kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược của ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Danh sách cụ thể các đơn vị tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này) và báo cáo tình hình triển khai Chiến lược giai đoạn 2014-2016 của Sở Y tế 07 tỉnh, thành phố trực thuốc Trung ương (Danh sách cụ thế các đơn vị tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn này).

Để chuẩn bị cho cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai thực Chiến lược và Hội nghị tổng kết triển khai Chiến lược, Bộ Y tế yêu cầu đơn vị khẩn trương:

  • Đối với các đơn vị chưa có trong danh sách tại Phụ lục 1: Thực hiện phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược;
  • Đối với các đơn vị chưa có trong danh sách tại Phụ lục 2 (nếu đã phê duyệt kế hoạch): Thực hiện báo cáo tình hình triển khai Chiến lược trong 03 năm từ 2014 đến 2016.

Đề nghị các đơn vị gửi kế hoạch và báo cáo về Cục Quản lý dược, Bộ Y tế – Thường trực Ban chỉ đạo trước ngàỵ 27/12/2017 để tổng hợp.

(Bản mềm báo cáo dưới định dạng .doc hoặc .docx xin gửi trước về Cục Quản lý dược, Bộ Y tế theo địa chỉ email: [email protected])

Trân trọng cảm ơn./.

DANH MỤC CÁC TỈNH ĐÃ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH:

STT Tên Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1 An Giang
2 Bắc Giang
3 Bến Tre
4 Cà Mau
5 Điện Biên
6 Đồng Nai
7 Đồng Tháp
8 Gia Lai
9 Hà Giang
10 Hà Nam
11 Hà Tĩnh
12 Hải Phòng
13 Hậu Giang
14 Hưng Yên
15 Khánh Hòa
16 Kon Tum
17 Lạng Sơn
18 Nam Định
19 Ninh Bình
20 Ninh Thuận
21 Quảng Bình
22 Quảng Ngãi
23 Quảng Ninh
24 Sơn La
25 Thanh Hóa
26 Thừa Thiên Huế
27 Tiền Giang
28 Trà Vinh

 

DANH MỤC CÁC TỈNH ĐÃ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH:

STT Tên Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1 Bắc Giang
2 Điện Biên
3 Đồng Nai
4 Đồng Tháp
5 Ninh Bình
6 Sơn La
7 Tiền Giang

Công văn 7335/BYT-QLD về việc xây dựng kế hoạch và báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

7335_BYT_QLD_2017_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

 

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!