Công văn 730/KCB-NV Bảo đảm an toàn cho người bệnh chạy thận nhân tạo

892
Công văn 730/KCB-NV
Công văn 730/KCB-NV
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 730/KCB-NV Bảo đảm an toàn cho người bệnh chạy thận nhân tạo

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM CHỮA BỆNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 730/KCB-NV
V/v Bảo đảm an toàn cho người bệnh chạy thận nhân tạo
Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
– Y tế các Bộ, ngành.

Chạy thận nhân tạo chu kỳ (lọc máu chu kỳ) tại Việt Nam đã triển khai từ rất nhiều năm nay, có hàng ngàn lượt người bệnh chạy thận nhân tạo chu kỳ mỗi ngày tại các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh và tại một số bệnh viện tuyến huyện an toàn, hiệu quả. Tuy vậy, ngày 29/5/2017, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình đã xảy ra sự cố y khoa, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Diễn biến liên quan vụ việc này các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin. Hiện nay, Bộ Y tế, Sở Y tế tỉnh Hòa Bình và Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai… đang tích cực giải quyết các vấn đề chuyên môn liên quan và cùng các cơ quan chức năng tìm nguyên nhân dẫn đến sự cố nghiêm trọng này. Để phòng tránh các sự việc tương tự, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có ý kiến như sau:

Đề nghị các đơn vị trực tiếp thực hiện chạy thận nhân tạo hoặc chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc có chạy thận nhân tạo tuân thủ đúng Hướng dẫn quy trình lọc máu chu kỳ bằng kỹ thuật thận nhân tạo được ban hành kèm theo Quyết định số 3592/QĐ-BYT ngày 11/9/2014, Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật rửa và sử dụng lại quả lọc thận ban hành kèm theo Quyết định số 1338/2004/QĐ-BYT ngày 14/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế, các quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn, rà soát toàn bộ các bước chuẩn bị máy thận nhân tạo, dịch lọc thận, hệ thống xử lý nước, quả lọc thận, dây máu, kim chọc, các loại thuốc chống đông, hộp thuốc chống phản vệ, quy trình vận hành máy, hồ sơ bệnh án và các nội dung liên quan khác đến chạy thận nhân tạo.

Nhận được Công văn này đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Y tế các Bộ, ngành nghiêm túc triển khai thực hiện; Báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến (để báo cáo);
– Vp Bộ, Vụ TT-KT (để phối hợp);
– Lưu: VT, NV.
CỤC TRƯỞNG
Lương Ngọc Khuê

 

Công văn 730/KCB-NV Bảo đảm an toàn cho người bệnh chạy thận nhân tạo

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

730_KCB_NV_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!