Công văn 725/QLD-KD xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện

956
Công văn 725/QLD-KD
Công văn 725/QLD-KD
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 725/QLD-KD xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện

BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 725/QLD-KD
V/v xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện
Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang

Cục Quản lý Dược nhận được Đơn hàng số 687/DHG-MK đề ngày 30/12/2015 của Công ty về việc xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện;

Căn cứ Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 02/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc;

Căn cứ Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc;

Căn cứ Giấy phép nhập khẩu số 3077/15 do Bộ Y tế Campuchia cấp ngày 16/12/2015, Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

Đồng ý để Công ty xuất khẩu thuốc theo những nội dung sau:

1. Tên thuốc:
a. Viên nang Terpin Codein Fort (Terpin hydrate 200mg, Codein base 10mg); Hộp 10 vỉ x 10 viên: 468.000 viên (Bốn trăm sáu mươi tám nghìn viên).
* Khối lượng hoạt chất Codein base: 4.680 gam.
b. Viên nén Hapacol codein (Paracetamol 500mg, Codein phosphate 08mg); Hộp 10 vỉ x 10 viên: 442.700 viên (Bốn trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm viên).
* Khối lượng hoạt chất Codein phosphate: 3.541,6 gam.
2. Nhà sản xuất và xuất khẩu:
– Tên: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang
– Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Việt Nam.
3. Nhà nhập khẩu:
– Tên: Panaco Ltd.
– Địa chỉ: No 310 Eo St 284 Sangkat Olympic Khan Chamkamon, Cambodia.
4. Điều kiện xuất khẩu:
– Hàng sẽ được xuất khẩu qua Cửa khẩu Sa Mát – Tây Ninh
– Hàng hóa không được phép chuyển bằng đường bưu điện.
– Giấy phép này không được trao đổi.
– Giấy phép có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 16/01/2016.
– Giấy phép chỉ có giá trị cho một lần xuất khẩu.

Công ty phải thực hiện các quy định tại Thông tư số 47/2010/TT-BYT, Thông tư số 19/2014/TT-BYT của Bộ Y tế và các quy định về dược có liên quan.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng TTPC TP & MT;
– Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sa Mát;
– Lưu VT, KD (HH).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

 

Công văn 725/QLD-KD xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp có chứa hoạt chất gây nghiện

VĂN BẢN DẠNG WORD: 725_QLD_KD_VNRAS

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!