Công văn 5756/QLD-ĐK đính chính quyết định cấp số đăng ký lưu hành thuốc

1967
Công văn 5756/QLD-ĐK
5/5 - (4 bình chọn)

Công văn 5756/QLD-ĐK đính chính quyết định cấp số đăng ký lưu hành thuốc

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 5756/QLD-ĐK
V/v đính chính quyết định cấp số đăng ký lưu hành thuốc
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:

 • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Các công ty đăng ký có thuốc được đính chính.

Cục Quản lý Dược thông báo điều chỉnh một số nội dung trong các Quyết định cấp số đăng ký lưu hành vắc xin, sinh phẩm, cụ thể như sau:

 1. Quyết định số 401/QĐ-QLD ngày 18/12/2013 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 19 vắc xin, sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 23:
  • Thuốc MABTHERA, SĐK: QLSP-0756-13 do F. Hoffmann-La Roche Ltd đăng ký, trong quyết định ghi địa chỉ cơ sở sản xuất là: “Sandhoier Strasse 116, Mannheim, Đức”; nay đính chính lại địa chỉ cơ sở sản xuất chính xác là: “Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức”.
  • Thuốc MABTHERA, SĐK: QLSP-0757-13 do F. Hoffmann-La Roche Ltd đăng kỷ, trong quyết định ghi địa chỉ cơ sở sản xuất là: “Sandhofer Strasse 116, Mannheim, Đức”; nay đính chính lại địa chỉ cơ sở sản xuất chính xác là: “Sandlioier Strasse 116, 68305 Mannheim, Đức”.
 2. Quyết định số 295/QĐ-QLD ngày 12/06/2014 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 26 vắc xin, sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 24:

2.1. Thuốc Lantus, SĐK: QLSP-0790-14 do Công ty TNHH Sanofi- Aventis Việt Nam đăng ký, trong quyết định ghi địa chỉ cơ sở sản xuất là: “Industriepark Hoechst, D-65926 Frankfurt am Main, Germany”; nay đính chính lại địa chỉ cơ sở sản xuất chính xác là: “Industriepark Höchst, Brüningstrape 50, D-65926 Frankfurt am Main, Germany”.

 1. Quyết định số 380/QĐ-QLD ngày 14/07/2015 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược về việc ban hành danh mục 31 vắc xin, sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 28:

3.1. Thuốc KALCOGEN, SDK: QLSP-876-15 do PT. KALBE FARMA Tbk. đăng ký, trong quyết định ghi tiêu chuẩn chất lượng thuốc là: “NSX”; nay đính chính lại tiêu chuẩn chất lượng thuốc chính xác là: “CP 2010”.

4. Quyết định số 53/QĐ-QLD ngày 05/02/2016 của Cục trưởng Cục quản lý Dược về việc ban hành danh mục 01 sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 30.

4.1. Thuốc Xolair 150 mg, SĐK: QLSP-H02-950-16 do Novartist Pharma Services AG đăng ký đăng ký, nhà sản xuất là: “Novartis Pharma Stein AG”; nay đính chính lại tên cơ sở đăng ký chính xác là: “Novartist Pharma Services AG”; nhà sản xuất chính xác là “Nhà sản xuất lọ bột thuốc: “Novartis Pharma Stein AG”, nhà sản xuất ống dung môi: “Takeda Austria GmbH (địa chỉ: St. Peter-Strasse 25, 4020 Linz, Austria)”

5. Quyết định số 239/QĐ-QLD ngày 08/06/2016 của Cục trưởng Cục quản lý Dược về việc ban hành danh mục 30 vắc xin, sinh phẩm được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 31.

5.1. Thuốc Enterogran, SĐK: QLSP-954-16 do công ty TNHH MTV Vắc xin và sinh phẩm Nha Trang đăng ký, trong quyết định ghi tên thuốc là: “Enterogan”; nay chính chính lại tên thuốc đúng là: “Enterogran”

Cục quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c)
 • Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c)
 • Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c)
 • Pháp chế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ Y tế, Vụ Trang Thiết bị và Công trình Y tế;
 • Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương­- Viện Kiêm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế ­- Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
 • Website Cục QLD, Tạp chí Dược & Mỹ phẩm – Cuc QLD;
 • Lưu: VP, Các Phòng thuộc Cục QLD, ĐKT(4 bản)

Công văn 5756/QLD-ĐK đính chính quyết định cấp số đăng ký lưu hành thuốc

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

VĂN BẢN GỐC: 5756_QLD_ĐK_VNRAS

[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!