Công văn 5679/QLD-CL góp ý Dự thảo TCVN – DĐVN

1000
Công văn 5679/QLD-CL
Công văn 5679/QLD-CL
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 5679/QLD-CL góp ý Dự thảo TCVN – DĐVN

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 5679/QLD-CL
V/v góp ý Dự thảo TCVN – DĐVN
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

Kính gửi:

  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh, Viện kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, Viện Dược liệu;
  • Các Trường Đại học Dược, Đại học Y Dược;
  • Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam;
  • Các Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Tổng Công ty dược Việt Nam;
  • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc.

Thực hiện kế hoạch đã được Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Y tế phê duyệt, Hội đồng Dược điển Việt Nam đã tổ chức biên soạn, xây dựng dự thảo 61 Tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc – Dược điển Việt Nam (TCVN – DĐVN).

Thực hiện quy định hiện hành về thủ tục xây dựng TCVN – DĐVN và để đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia về thuốc – Chuyên luận Dược điển Việt nam thực thi trong quá trình áp dụng, Cục Quản lý Dược kính đề nghị Quý cơ quan/đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến đóng góp về Dự thảo 61 TCVN – DĐVN nêu trên.

Nội dung của Dự thảo 61 TCVN – DĐVN được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược theo địa chỉ sau: www.dav.gov.vn tại thư mục Dự thảo Dược điển Viêt Nam.

Cục Quản lý Dược kính đề nghị Quý cơ quan/đơn vị nghiên cứu Dự thảo 61 TCVN – DĐVN nêu trên và cho ý kiến đóng góp. Ý kiến góp ý xin gửi bằng văn bản về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/05/2015 theo địa chỉ: Cục Quản lý Dược, 138A, Giảng Võ hoặc hộp thư điện tử: [email protected].

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

ĐỖ VĂN ĐÔNG (ĐÃ KÝ)

Công văn 5679/QLD-CL góp ý Dự thảo TCVN – DĐVN

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=6157]

VĂN BẢN GỐC: 5679_QLD_CL_VNRAS

[/sociallocker]

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!