Công văn 5679/QLD-CL góp ý Dự thảo TCVN – DĐVN

762
Công văn 5679/QLD-CL
Công văn 5679/QLD-CL
Công văn 5679/QLD-CL góp ý Dự thảo TCVN – DĐVN
5 (100%) 1 vote

Công văn 5679/QLD-CL góp ý Dự thảo TCVN – DĐVN

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số 5679/QLD-CL
V/v góp ý Dự thảo TCVN – DĐVN
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2015

Kính gửi:

  • Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí Minh, Viện kiểm định Quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế, Viện Dược liệu;
  • Các Trường Đại học Dược, Đại học Y Dược;
  • Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam;
  • Các Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  • Tổng Công ty dược Việt Nam;
  • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc.

Thực hiện kế hoạch đã được Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ Y tế phê duyệt, Hội đồng Dược điển Việt Nam đã tổ chức biên soạn, xây dựng dự thảo 61 Tiêu chuẩn Quốc gia về thuốc – Dược điển Việt Nam (TCVN – DĐVN).

Thực hiện quy định hiện hành về thủ tục xây dựng TCVN – DĐVN và để đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia về thuốc – Chuyên luận Dược điển Việt nam thực thi trong quá trình áp dụng, Cục Quản lý Dược kính đề nghị Quý cơ quan/đơn vị nghiên cứu và cho ý kiến đóng góp về Dự thảo 61 TCVN – DĐVN nêu trên.

Nội dung của Dự thảo 61 TCVN – DĐVN được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược theo địa chỉ sau: www.dav.gov.vn tại thư mục Dự thảo Dược điển Viêt Nam.

Cục Quản lý Dược kính đề nghị Quý cơ quan/đơn vị nghiên cứu Dự thảo 61 TCVN – DĐVN nêu trên và cho ý kiến đóng góp. Ý kiến góp ý xin gửi bằng văn bản về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/05/2015 theo địa chỉ: Cục Quản lý Dược, 138A, Giảng Võ hoặc hộp thư điện tử: pqlcl.qld@gmail.com.

Xin trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

ĐỖ VĂN ĐÔNG (ĐÃ KÝ)

Công văn 5679/QLD-CL góp ý Dự thảo TCVN – DĐVN

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=6157]

VĂN BẢN GỐC: 5679_QLD_CL_VNRAS

[/sociallocker]