Công văn 5570/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu đối với thuốc sản xuất trong nước

769
Công văn 5570/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu đối với thuốc sản xuất trong nước
Công văn 5570/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục NLLT phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khẩu đối với thuốc sản xuất trong nước
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 55701/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khấu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: vAvv/.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để c ác công ty sản xuất biết và thực hiện.

TUQ. CỤC TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

NGUYỄN THỊ THU THỦY

 

 

 

 

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN CÁP GIÁY PHÉP NHẬP KHẨU

Đính kèm công văn số 55701/QLD-ĐK ngày 30 tháng 3 năm 2018.

Thuốc thành phẩm Bán thành phẩm (6) Bán thành phẩm
TT (1) Tên thuốc (2) SDK

(3)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)

(4)

Tên NSX (5) Tiêu chuẩn

(7)

Tên NSX bán thành phẩm

(8)

Địa chỉ cơ sở sản xuất

(9)

Nước sản xuất (10)
1 Intacan 100 VD3-1-17 19/9/2020 CTCP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Lọ 5ml chứa Irinotecan hydroclorid trihydrat 20mg/lml NSX Intas Pharmaceuticals Ltd Plot Numbers 457, 458 & 191/218P, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat, In-382210, India India
2 Intacan 40 VD3-2-17 19/9/2020 CTCP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Lọ 2ml chứa Irinotecan

hyđroclorid trihydrat 20mg/Iml

NSX Intas Pharmaceuticals Ltd Plot Numbers 457, 458 &

191/218 P,

Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat, In-382210, India

India
3 Inta-DX 20 VD3-3-17 19/9/2020 CTCP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Lọ 1 ml chứa Docetaxel khan 20mg NSX Intas Pharmaceuticals Ltd. Plot Numbers 457, 458 & 191/218P,

Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat, In-382210, India

India

 

 

 

4 Inta-DX 80 VD3-4-17 19/9/2020 CTCP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Lọ 4ml chứa Docetaxel khan 80mg  NSX Intas Pharmaceuticals Ltd. Plot Numbers 457, 458 & 191/218P,

Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat, In-382210, India

India
5 Taceedo 20 VD3-6-17 19/9/2020 CTCP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Lọ 0,5ml chứa Docetaxel (dưới dạng docetaxel

trihydrat) 20 mg + Lọ dung môi pha loãng 1,5 ml

USP38 Naprod Life Sciences Pvt. Ltd. 304, Town Centre, 3rd Floor, Andheri-Kurla Road, Near Mittal estate, Andheri (East), Mumbai- 400059, India India
6 O-Plat 50 VD3-10-18 27/3/2021 CTCP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Lọ 10ml chứa Oxaliplatin 50mg TCCS Intas Pharmaceuticals Ltd. Plot No 457- 458, Village-Matoda, Bavla road, Dist.-Ahmedabad, India India
7 O-Plat 100 VD3-8-18 27/3/2021 CTCP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Lọ 20ml chứa Oxaliplatin lOOmg TCCS Intas Pharmaceuticals Ltd. Plot No 457- 458, Village-Matoda, Bavla road, Dist.-Ahmedabad, India India
8 O-Plat 200 VD3-9-18 27/3/2021 CTCP Dược phẩm Trung ương 1 – Pharbaco Lọ 40ml chứa Oxaliplatin 200mg TCCS Intas Pharmaceuticals Ltd. Plot No 457- 458, Village-Matoda, Bavla road, Dist.-Ahmedabad, India India

 

 

Danh mục này bao gồm 08 khoản./.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 5570.1_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!