Công văn 5200/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

1074
Công văn 5200/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT
Công văn 5200/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT
5/5 - (3 bình chọn)

 

BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc

Số:5200 /QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK (Đợt 160).

 

            Hà Nội ngày 26 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016 ;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện cấp phép nhập khấu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu dược chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ :www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các cơ sở biết và thực hiện

                                                        TUQ. CỤC TRƯỞNG

                                                                     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

                                                                NGUYỄN THỊ THU THỦY

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU ĐỢT 160

(Đính kèm công văn số 5200 /QLD-ĐK ngày 26 tháng 03 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

Tên thuốc (1) SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất

(ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

Epirubicin Bidiphar 50 QLĐB-666-18 22/02/2020 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Epirubicin

hydrochloride

EP 7 Synbias Pharma Ltd. Krepilshchikov Str. 181, 83085 Donetsk, Ukraine. Ukraine.
Ozanier 500mg GC-293-18 22/02/2023 Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông) Levofloxacin

hemihydrat

USP37 Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd 333 Jiangnan road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang province, 322118, P.R, China China
BOSGYNO

PLUS

VD-28861-18 22/02/2023 C.ty CPDP Boston Việt Nam Metronidazole BP 2014 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd. No.8 Fengshan Road, Industrial and Economic Development Zone, Luotian County, Huanggang City, China
HYYR VD-28913-18 22/02/2023 Công ty CPDP Đạt vi Phú Erlotinib

hydrochloride

NSX Arcadia

Biotechnology

Ltd

Suite 901, Building Wensli, 1378 Lu Jia Bang RD, Shangahi 2000n,P.R.China China
Tên thuốc (1) SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất

(ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

CIPROFLOXA CIN 500mg VD-29190-18 22/02/2023 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Ciprofloxacin

Hydrochloride

USP 34 SHANGYU JINGXIN PHARMACEUTI CAL CO., LTD. No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Provine, P.R. China, 312369 China
METHADON VD-29185-18 22/02/2023 Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA Methadon

hydroclorid

EP 7 SIEGFRIED LTD Untere Bruehlstrasse4 4800 Zofingen, Switzerland Switzerland
Aminazin VD-29222-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Chlorpromazine HCl BP 2013 Changzhou Nanjiang Medical & Chemical Co., Ltd Lvtang Line, Xinbei, Changzhou, Jiangsu, China China
Vincurium VD-29228-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Atracurium Besylate USP 38 Sicor Società Italiana Corticosteroidi S.r.l Via Terazzano 77, 20017, Rho (Milan) Italy Italy
Vinphazin VD-29236-18 22/02/2023 công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc Metronidazole BP 2013 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd No.8 Fengshan Road, Industrial And Economic Development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province, China China
Tên thuốc (1) SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất

(ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

Epirubicin Bidiphar 50 QLĐB-666-18 22/02/2020 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Epirubicin

hydrochloride

EP 7 Synbias Pharma Ltd. Krepilshchikov Str. 181, 83085 Donetsk, Ukraine. Ukraine.
Etoposid

Bidiphar

VD-29306-18 22/02/2023 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Etoposide USP 38 Sicor Societa Italianna Corticosteroidi S.r.l Tenula S.Alessandro, 13048, Santhia (Vercelli), Italy Italy
Levofloxacin

Kabi

VD-29316-18 22/02/2023 Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar Levofloxacin

hemihydrat

USP 35 Quimica Sintetica, S.A. S/Dulcinea, s/n; 28805 Alcalá de Henares- Madrid-Spain Spain
Colirex 3MIU VD-29376-18 22/02/2023 Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) Colistimethate sodium, sterile USP 34 Axellia

pharmaceuticals

Aps

Dalslandsgade 11, 2300 Copenhagen S, Denmark Denmark
VITACELL VD-29375-18 22/02/2023 Công ty CP SPM Mercaptopurine BP 2013 RPG Life

Sciences

Limited

25, M.I.D.C Land, Thane- Belapur Road, Navi Mumbai 400 705, India. India
Newvent-G VD-28859-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre Salbutamol sulfate USP 32 Orex Pharma Pvt Ltd Pisal house, stadium road, nakwa compound, Nr Cidco Bus stop, Thane West, 400601 India
Tên thuốc (1) SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất

(ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

Tifoxan VD-28937-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn Ofloxacin EP 8.0 Chemo quimica sintetica, S.A 28805 Alcalá de henares- Madrid Spain
Cetecociprocent

500

VD-29272-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược Trung Ương 3. Ciprofloxacin

hydroclorid

USP 36 Zhejiang kangyu pharmaceutical Co., Ltd No.8, Jiangnan West Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang, Province, China China
Docolin VD-29285-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược và vật tư y tế Bình Thuận Salbutamol sulphate BP 2014 Jayco Chemical Industries W.E Highway, Next to Dodhia Petrol Pump, Kashi Mira, Post Mira, Dist. Thane-401 104, Maharashtra, India. India
Lodegald-Cipro VD-29418-18 22/02/2023 Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông

(tnhH)

Ciprofloxacin

hydroclorid

USP 38 Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd No. 6, Weiwu Road, Hangzhou Gulf, Shangyu Industrial Zone, Zhejiang, China China
Lodegald-Met VD-29419-18 22/02/2023 Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) Metronidazol BP 2016 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd. No. 8, Fengshan Road, Industrial and economic

Development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province, China

China
Tên thuốc (1) SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất

(ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

Micersi 400 VD-29421-18 22/02/2023 Công ty dược phẩm và thương mại Phương Đông (TNHH) Metronidazol BP 2016 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd. No. 8, Fengshan Road, Industrial and economic

Development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province, China

China
Hapacol Codein 30 GC-291-18 22/02/2023 Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG Codein phosphat hemihydrat EP 8 Sanofi Chimie Route d’Avignon, 30390 Aramon, France. France
Quimoxi VD-29390-18 22/02/2023 Công ty TNHH Traphaco Hưng Yên Moxifloxacin

hydrocloride

BP 2014 Jiangsu Yongda Pharmaceutical Co., Ltd No.5 North Gangqu road, Chunjiang town, New north area, Changzhou city, Jiangsu province China
Ricoxin 750 VD-29460-18 22/02/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Ciprofloxacin HCl USP 38 Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co.,Ltd 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, PR China
Colchicin-US VD-29564-18 22/02/2023 Công ty TNHH US Pharma USA Colchicin USP 38 India Glycols Limited Plot No.3-4, Pharmacity, Selaqui, 248197, Dehradun (Uttarakhand) India
Tên thuốc (1) SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất

(ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)

Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

Oflomax VD-29386-18 22/02/2023 Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh Ofloxacin DĐVN IV Zhejiang Easi- Asia

Pharmaceutical Co., Ltd

Economic Development zone of Sanmen County Zhejiang China
Rvlevo 250 VD – 29540 – 18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Levofloxacin

hemihydrat

USP 38 Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province,

P R. China 312369

P.R. China
Rvlevo 500 VD – 29541 – 18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Levofloxacin

hemihydrat

USP 38 Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province,

P R. China 312369

P.R. China
Rvlevo 750 VD – 29542 – 18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Levofloxacin

hemihydrat

USP 38 Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province,

P R. China 312369

P.R. China
Cinepark -D VD-28776-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Ofloxacin EP Quimica Sintetica S.A C/Dulcinea, s/n, 28805 Alcala de Henares – Marid Spain
Tên thuốc (1) SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất

(ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

Levofloxacine SaVi 500 VD-29109-18 22/02/2023 Công ty CPDP SaVi Levofloxacin

hemihydrate

USP 38 Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd. No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay, Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province P.R.China.
SaVi

Moxifloxacin

400

VD-29123-18 22/02/2023 Công ty CPDP SaVi Moxifloxacin

hydrochloride

BP 2016 Orex Pharma Pvt. Ltd. Phase-I, Plot No.B-5, M.I.D.C, Dombivli (E ) India
SaViCipro VD-29125-18 22/02/2023 Công ty CPDP SaVi Ciprofloxacin

hydrochloride

monohydrate

BP 2013 Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd. No. 31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, 312369 P.R.China
Tirodi VD-29298-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương Ofloxacin USP 37 Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co.,Ltd. 333 Jiangnan Road of Hengdian Town, Dongyang, 322118, Zhejiang China
PARACOLD

CODEIN

EFFERVESCEN

T

VD-29331-18 22/02/2023 Cty CP Hóa – Dược

phẩm Mekophar

Codeine phosphate DĐVN IV Macfarlan Smith Ltd 10 Wheatfield Road, Edinburgh, EH 11 2QA UK
Tên thuốc (1) SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất

(ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

Lamzidivir VD-29500-18 22/02/2023 Chi nhánh công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM Zidovudine EP 8.2 Hetero Labs Limited Unit-IX, Plot No.2, Hetero Infrastructure Ltd-SEZ, N.Narasapuram Village, Nakkapally Mandal, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh India
Partamol-Codein VD-29504-18 22/02/2023 Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM Codeine phosphate hemihydrate EP 8.0 T.M.O. (Toprak Mahsulleri Ofisi) Turkish Grain Board AAF-Opium Alkaloids Plant

03310 Bolvadin/ Afyonkarahisar

Turkey
Aminazin 25mg VD-28783-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Chlorpromazine

hydrochloride

BP 2012 Changzhou Nanjiang Medical & Chemical Co., Ltd 318, Kankar-Na-Muvada, Village-Derol, Tal, Kaloi, Dist, Panchmahal- 389320, Gujarat, India India
Bi-Daphazyl VD-28785-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Metronidazol BP 2016 Aarti Drugs Limited Plot No. 2902, 2094, 2601 – 2605, 2509, G.I.D.C., Sarigam, Dist. Valsad – 396 155, India India
Bi-Daphazyl VD-28785-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Metronidazol BP 2016 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Địa chỉ: No. 8 Fengshan Road, Industrial and Economic development zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province, China China
Tên thuốc (1) SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất

(ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

Daphazyl VD-28787-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Metronidazol BP 2016 Aartỉ Drugs Limited Plot No. 2902, 2094, 2601 – 2605, 2509, G.I.D.C., Sarigam, Dist. Valsad – 396 155, India India
Daphazyl VD-28787-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Metronidazol BP 2016 Hubeỉ Hongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd. No. 8 Fengshan Road, Industrial and Economic development zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province, China China
Salzenbu VD-28792-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược Danapha Salbutamol sulfate BP 2016 Megafine Pharma (P) Ltd. 31-35 & 48- 51/201Lakhmapur, Dindori, Maharashtra 422202, India India
Dermaderm VD-28838-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Ampharco U.S.A Tretinoin USP 38 Jiangxi Hengxiang Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Zibu Fine Chemical Industry Park, Wannian County, Jiangxi Province 335504, P R. China. China
Ciprofloxacin 500 VD-28888-18 22/2/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Ciprofloxacin HCl USP 36 Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd No.31, Weisan Road, Shangyu

City, Zhejiang province, P.R. China

China
Cloramphenicol

250

VD-28889-18 22/2/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Cloramphenicol BP 2013 Century

Pharmaceuticals

Limited

406, World Trade Center,

Sayajigunj Vadodara- 390005 Gujarat, India

India
Tên thuốc (1) SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất

(ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

Panagal Plus VD-28894-18 22/2/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Tramadol hydroclorid BP 2013 Aastrỉd

International Pvt. Ltd.

247-248, Udyog Bhavan, Sonawala Lane, Goregaon (East), Mumbai 400063, India India
Hytoxa 500mg QLĐB-663-18 22/02/2020 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Hydroxyurea USP 35 Lỉnyỉ Furui Fine Chemical Co., Ltd. Linyi, Shandong 266000, China China
Terpincold VD-28955-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Hà Tây Codeine BP 2014 Temad Co. Active Pharmaceutical Ingredients 28th km of Karaj Makhsous Road, Tehran, Iran Iran
Gurtab 500 VD-28984-18 22/2/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Secnidazol IP 2010 Hangzhou Dawn Ray

Pharmaceutical Co., Ltd

1018 Guangyin Building No.42E, Fengqi Road, Hangzhou, 310012 China China
Pragibin VD-28993-18 22/2/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun Pyridostigmine

Bromide

EP 8.0 Arevipharma

GmbH

Meißner Straße 35, D – 01445 Radebeul, Germany Germany
Fudcipro 500 mg VD-29076-18 22/2/2023 Công ty cổ phần Dược phẩm Phương Đông Ciprofloxacin

hydroclorid

USP 34 Zhejiang guobang pharmaceutical co., ltd Wei wu road, fine chemical zone, shangyu, zhejiang, china. China
Paclispec 100 QLĐB-665-18 22/02/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Paclitaxel USP 35 Fujian South Pharmaceutical Co., Ltd No.98 Dongxin Road, Xuefeng Town, Mingxi County, Fujian, 365200 P.R.China China
Tên thuốc (1) SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất

(ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

Paclispec 30 VD-29174-18 22/2/2023 Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2 Paclitaxel USP 38 Fujian South Pharmaceutical Co., Ltd No.98 Dongxin Road, Xuefeng Town, Mingxi County, Fujian, 365200 P.R.China China
Flagazyl VD-29251-18 22/2/2023 Công ty cổ phần dược Phúc Vinh Metronidazol BP 2015 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co.

ltD

No. 8 Fengshan Road, Industrial and Economic Development Zone, Huanggang city, Hubei Province China China
Neo- Gynotab VD-28929-18 22/2/2023 Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic Metronidazole BP2014 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd. No.8 Fengshan Road, Industrial And Economic Development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province China China
Dorogyne F VD-29398-18 22/2/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế

doMesco

Metronidazole BP 2016 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co.,Ltd. No.8 Fengshan Road, Industrial and Economic Development Zone, Luotian County, Huanggang City, Hubei Province, China China
Salbutamol 2 mg VD-29401-18 22/2/2023 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO Salbutamol Sulphate BP 2013 Jayco Chemical Industries W.E. Highway, Next to Dodhia Petrol Pump, Kashi Mira, Post Mira Dist. Thane-401 104. Maharashtra, India India
Tên thuốc (1) SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất

(ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

Vacolevo 250 VD-29290-18 22/02/2023 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Levofloxacin

hemihydrate

USP 38 SHANGYU JINGXIN PHARMACEUTI CAL CO., LTD. No.31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province China
Pologyl VD-29088-18 22/02/2023 Công ty CPDP Quảng Bình Metronidazole BP 2012 Hubei hongyuan pharmaceutical Co., Ltd. China No.8 Fengshan Road, Luotian County, Huanggang City, Hubei China China
Exazol VD-29278-18 22/02/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Tinidazole USP 37 Unidrug

Innovative

Pharma

Technologies Ltd

Plot #84, Sector E, Sanwer Road, Indroe 452001 India
Cloromis F VD-29277-18 22/02/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Bacitracin Zinc USP 38 Lifecome Biochemistry Co., Ltd No.19 Nanpu Ecological Industrial Park, Pucheng, Fujian, P.R China (353400) China
Moxflacine VD-29317-18 22/02/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Moxifloxacine

hydrocloride

EP 8.0 Orex Pharma Pvt., Ltd B-5, Phase I, MIDC, Dombivli (E) – Dist. Thane 42I230, Maharashtra state India
Tên thuốc (1) SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất

(ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

Vacolevo 250 VD-29290-18 22/02/2023 Công ty Cổ phần Dược Vacopharm Levofloxacin

hemihydrate

USP 38 SHANGYU JINGXIN PHARMACEUTI CAL CO., LTD. No.31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province China
Pologyl VD-29088-18 22/02/2023 Công ty CPDP Quảng Bình Metronidazole BP 2012 Hubei hongyuan pharmaceutical Co., Ltd. China No.8 Fengshan Road, Luotian County, Huanggang City, Hubei China China
Exazol VD-29278-18 22/02/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Tinidazole USP 37 Unidrug

Innovative

Pharma

Technologies Ltd

Plot #84, Sector E, Sanwer Road, Indroe 452001 India
Cloromis F VD-29277-18 22/02/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Bacitracin Zinc USP 38 Lifecome Biochemistry Co., Ltd No.19 Nanpu Ecological Industrial Park, Pucheng, Fujian, P.R China (353400) China
Moxflacine VD-29317-18 22/02/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Moxifloxacine

hydrocloride

EP 8.0 Orex Pharma Pvt., Ltd B-5, Phase I, MIDC, Dombivli (E) – Dist. Thane 42I230, Maharashtra state India
Tên thuốc (1) SĐK

(2)

Ngày hết hạn SĐK

(dd/mm/yy)

(3)

Tên NSX (4) Dược chất

(ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối …)

(5)

Tiêu chuẩn dược chất (6) Tên NSX nguyên liệu

(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu (8) Nước sản xuất

(9)

Antipylo VD-28705-18 08/01/2023 Công ty CP Dược TW Mediplantex Metronidazole BP 2013 Hubei Hongyuan Pharmaceutical Technology Co.,Ltd No.8 Fengshan road, Industrial and Economic Development Zone, Luotian county, Huanggang city, Hubei Province China
DI-ANTIPAIN VD-29371-18 22/02/2023 Công ty CP SPM Tramadol

hydrochloride

BP2013 Inogent Laboratories Private Limited 28A, IDA, Nacharam Hyderabad 500 076, India India
RIBATAGIN 500 VD-28833-18 22/02/2023 Chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm – Nhà máy sản xuất dược phẩm Agimexpharm Ribavirin USP 38 (2015) Jinan Mingxin Pharmaceutical Co., Ltd. No. 7 Three Road, Longshan High Tech Park, Zhangqiu, Shandong China

Công văn 5200/QLD-ĐK công bố danh mục NLLT phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK
DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY 5200_QLD_ĐK_2018_VNRAS_LIST 5200_QLD_ĐK_2018_VNRAS
COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!