Công văn 4196/BYT-TB-CT thực hiện điều chỉnh hiệu lực của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

1733
Công văn 13906/QLD-ĐK
Công văn 13906/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)

BỘ Y T
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4196/BYT-TB-CT
V/v thực hiện điều chỉnh hiệu lực của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:

Văn phòng đại diện các hãng, các công ty nhập khẩu, kinh doanh trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là đơn vị)

Thực hiện nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/12/2017 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2017 về việc thống nhất lùi thời gian cấp và có hiệu lực của số lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại B, C, D đến ngày 01/01/2019.

Để tạo điều kiện, hỗ trợ các đơn vị nhập khẩu thông quan hàng hóa, tránh tình trạng ách tắc trong hoạt động kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị y tế, Bộ Y tế đã có Công văn số 7165/BYT-TB-CT hướng dẫn các đơn vị thực hiện nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP, trong đó cho phép các đơn vị thực hiện điều chỉnh hiệu lực đối với các giấy phép nhập khẩu đã được cấp và có thời hạn hiệu lực vào ngày 31/12/2017.

Thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ, hiện nay Bộ Y tế đang phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 36/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý trang thiết bị tế. Vì vậy, để thống nhất trong hoạt động quản lý cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế, Bộ Y tế thông báo và sẽ ngừng tiếp nhận nội dung đề nghị điều chỉnh hiệu lực của giấy phép nhập khẩu đã được cấp theo quy định của Thông tư số 30/2015/TT-BYT của Bộ Y tế, có thời hạn hiệu lực vào ngày 31/12/2017 và thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 7165/BYT-TB-CT của Bộ Y tế kể từ ngày 30/7/2018.

Bộ Y tế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) theo số điện thoại: 024.62732272, email: [email protected]/[email protected] để được kịp thời xem xét, giải quyết.

Công văn 4196/BYT-TB-CT thực hiện điều chỉnh hiệu lực của giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

 

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

4196_BYT_TB_CT_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!