Công văn 3891/BYT-KH-TC năm 2018 công tác đấu tranh chống vi phạm

613
Công văn 3891/BYT-KH-TC năm 2018
Công văn 3891/BYT-KH-TC năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3891/BYT-KH-TC
V/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.
Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ đạo một số nội dung sau:

  1. Quán triệt, chỉ đạo các Sở, Ngành liên quan; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã/thành phố phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/06/2018 trong lĩnh vực y tế.
  2. Chỉ đạo Sở Y tế và các Sở liên quan rà soát hoạt động cấp phép sản xuất, nhập khẩu, lưu hành, quảng cáo, giám định, chứng nhận chất lượng, chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn đối với mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền;
  3. Tăng cường công tác thanh tra, hậu kiểm, kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành các tiêu chuẩn, đăng ký chất lượng sản phẩm, đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh, hóa đơn chứng từ, nguồn gốc, xuất xứ,… đối với mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền của các cơ sở sản xuất, kinh doanh;
  4. Chú trọng kiểm tra, thanh tra tại một số địa bàn trọng điểm về buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.
  5. Tăng cường chia sẻ thông tin, phát hiện, bắt giữ các đối tượng buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đến các lực lượng chức năng (y tế, công an, hải quan, Quản lý thị trường, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, nông nghiệp và phát triển nông thôn, …), địa bàn liên quan để phối hợp, kịp thời ngăn chặn, xử lý.
  6. Chỉ đạo các đơn vị kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm của địa phương chủ động kiểm tra, giám sát chất lượng mặt hàng nêu trên; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khi có yêu cầu trưng cầu giám định.
  7. Chỉ đạo Sở Y tế chủ động phối hợp với Tập đoàn Viễn thông quân đội (Viettel) và các đơn vị cung cấp phần mềm quản lý thuốc trên địa bàn để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc, đảm bảo truy xuất nguồn gốc thuốc, kiểm soát hạn dùng thuốc, kiểm soát giá thuốc, quản lý chất lượng thuốc,… theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 25/5/2018 về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về việc ứng dụng công nghệ thông tin kết nối mạng các cơ sở cung ứng thuốc.
  8. Chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan thông tin đại chúng, truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông về tác hại của việc sử dụng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của người dân; Công khai thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm về sản xuất, kinh doanh mặt hàng thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; biểu dương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng kém chất lượng; Thông tin về đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh/thành phố mình và các lực lượng chức năng liên quan (nếu có).
  9. Khuyến khích các doanh nghiệp phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; cung cấp thông tin đầy đủ về hàng hóa, phân biệt hàng giả và hàng thật đến cơ quan quản lý và người tiêu dùng.
  10. Ưu tiên bố trí nguồn kinh phí trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

Bộ Y tế trân trọng cảm ơn sự phối hợp và sớm mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố để ngành y tế triển khai tốt hơn công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình – Trưởng BCĐ 389 QG (để báo cáo);
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Bộ Tài chính;
– Ban Chỉ đạo 389 QG (để báo cáo);
– Văn phòng BCĐ 389 QG (để báo cáo);
– Tổng Cục Hải quan (để phối hợp chỉ đạo);
– Sở Y tế (để phối hợp thực hiện);
– Các Vụ/Cục: VPB, T.Tra Bộ, TTB&CTYT, QLD, ATTP, YDHCT, YTDP, QLMTYT, TT&TĐKT (để thực hiện);
– Lưu: VT, KH-TC.
TK. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
KIÊM TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 389 BỘ Y TẾ

Phạm Lê Tuấn

 

Công văn 3891/BYT-KH-TC năm 2018 về việc tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hành dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

3891_BYT-KH-TC_2018_VNRAS

3891_BYT_KH_TC_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!