Công văn 3615/TCHQ-TXNK năm 2018 xác định trước mã số mặt hàng

721
Công văn 3615/TCHQ-TXNK năm 2018
Công văn 3615/TCHQ-TXNK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3615/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Albavit Kids Vitamin D3”
Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Polvita.
(Ô số 1, tầng 16, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội).

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị số 02/2017/POL ngày 09/02/2018 của Công ty cổ phần Thương mại Polvita về việc xác định trước mã số cho các mặt hàng “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Albavit Kids Vitamin D3”. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có Thông báo kết quả phân loại số 2970/TB-TCHQ ngày 29/5/2018 cho các mặt hàng có tên khai báo “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Albavit Kids Vitamin D3” do Công ty cổ phần Thương mại Polvita nhập khẩu tại tờ khai số 10151818763/A11 ngày 21/7/2017. Theo đó:

Mặt hàng “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Albavit Kids Vitamin D3” có kết quả phân tích là “Chế phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng cho trẻ em có thành phần chính là hỗn hợp của dầu (hàm lượng chất béo ≈ 98% theo khối lượng) với vitamin D3, dạng lỏng (dầu) đóng gói 10ml/lọ”, thuộc nhóm 29.36Tiền vitamin và vitamin các loại, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp (kể cả các chất cô đặc tự nhiên), các dẫn xuất của chúng sử dụng chủ yếu như vitamin, và hỗn hợp của các chất trên, có hoặc không có bất kỳ loại dung môi nào”, phân nhóm “- Vitamin và các dẫn xuất của chúng, chưa pha trộn”, mã số “- Vitamin và các dẫn xuất của nó, chưa pha trộn”, mã số 2936.29.00– -Vitamin khác và các dẫn xuất của nó”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Thương mại Polvita biết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
– Lưu: VT, TXNK-PL-Đương(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

 

Công văn 3615/TCHQ-TXNK năm 2018 về việc xác định trước mã số “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Albavit Kids Vitamin D3”

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

3615_TCHQ_TXNK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!