Công văn 342/BHXH-DVT hướng dẫn thanh toán Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi

1910
Công văn 342/BHXH-DVT
Công văn 342/BHXH-DVT
5/5 - (5 bình chọn)
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 342/BHXH-DVT
V/v hướng dẫn thanh toán Alphachymotrypsin dùng đường ung, ngậm dưới lưỡi
Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 26/12/2017, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế đã có Công văn số 22098/QLD-ĐK về việc cập nhật thông tin chỉ định đối với thuốc chứa Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi,

Để thực hiện thanh toán thuốc Alphachymotrypsin theo chế độ BHYT đúng quy định, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

Thông báo đến các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn về việc cơ quan BHXH thực hiện thanh toán thuốc Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi theo chế độ BHYT đúng chỉ định “điều trị phù nề sau chấn thương, phẫu thuật, bỏng” được nêu tại Công văn số 22098/QLD-ĐK kể từ ngày 27/12/2017 (ngày Công văn số 22098/QLD-ĐK được đăng tải công khai trên trang web của Cục Quản lý dược – http://www.dav.gov.vn/).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo về BHXH Việt Nam để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTGĐ Nguyễn Minh Thảo (để b/c);
– PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
– Các đơn vị: TTKT, TCKT, KTNB, CSYT;
– Website BHXH VN;
– Lưu: VT. DVT (3b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ

Nguyễn Tá Tỉnh

Công văn 342/BHXH-DVT hướng dẫn thanh toán Alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi

DOWNLOAD VĂN BẢN DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

342_BHXH_DVT_2018_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!