Công văn 2446/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục dược chất làm thuốc phải yêu cầu GPNK

678
Công văn 2446/QLD-ĐK
Công văn 2446/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:2446/QLD-ĐK

V/v công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 21823/QLD-ĐK ngày 21/12/2017 của Cục Quản lý Dược về việc thay đổi tiêu chuẩn chất lượng dược chất, bổ sung cơ sở sản xuất dược chất;

Cục Quản lý Dược thông báo;

Công bố Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải được phải cấp giấy phép nhập khẩu theo Danh mục đính kèm công văn này.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU DƯỢC CHẤT LÀM THUỐC PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU CỦA THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo công văn 2446/QLD-ĐK ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Cục Quản lý Dược)

ST

T

Tên thuốc Số giấy
đăng ký lưu
hành thuốc
Ngày hết
hiệu lực của
giấy đăng ký lưu hành
Tên cơ sở sản
xuất thuốc
Tên nguyên liệu
làm thuốc
Tiêu chuẩn
chất lượng
của nguyên
liệu
Tên cơ sở sản
xuất nguyên
liệu
Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên
liệu
Tên nước
sản xuất
nguyên
liệu
1. Norfloxacin (1) VD-24787-

16

15/07/2021 Công ty cổ phần
dược phẩm
Khánh Hoà
Norfloxacin USP37 Hennan
Kangwei
Pharmaceutical
Co., Ltd
Xinzhuang Village, Qiliying
Town Xinxiang County, Henan
Province, China
China

 

Ghi chú:

(1). Thay đổi tiêu chuẩn chất lượng dược chất, bổ sung cơ sở sản xuất dược chất theo công văn số 21823/QLD-ĐK ngày 21/12/2017 của Cục Quản lý Dược;

Công văn 2446/QLD-ĐK công bố danh mục dược chất làm thuốc phải yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

2446_QLD_ĐK_2018_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!