Công văn 229/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục nguyên liệu không yêu cầu GPNK

822
Công văn 229/QLD-ĐK
Công văn 229/QLD-ĐK
5/5 - (2 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 229/QLD-ĐK

V/v công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký.

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn của Công ty TNHH Hasan-Dermapharm đề ngày 12/10/2017 về việc đề nghị công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

DANH MỤC NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ

(Đính kèm công văn số 229/QLD-ĐK ngày 09/01/2018)

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Pacegan 500 mg VD-24557-16 25/03/2021 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Paracetamol EP 8 Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret

A.S.

Acibadem Koftuncu Soka

No. 1 Kadikoy 34718

Istanbul, Turkey

Turkey
2 Efferhasan

150

VD-22661-15 26/05/2020 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Paracetamol EP8 Mallinckrodt 8801 Capital Boulevard, Raleigh, NC 27616, USA USA
3 Efferhasan

150

VD-22661-15 26/05/2020 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Paracetamol EP 8 Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret

A.S.

Acibadem Koftuncu Soka

No. 1 Kadikoy 34718

Istanbul, Turkey

Turkey
4 Efferhasan

250

VD-22662-15 26/05/2020 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Paracetamol EP 8 Mallinckrodt 8801 Capital Boulevard, Raleigh, NC 27616, USA USA
5 Efferhasan

250

VD-22662-15 26/05/2020 Công ty TNHH Hasan-Dermapharm Paracetamol EP 8 Atabay Kimya Sanayi Ve Ticaret A.S.. Acibadem Koftuncu Soka

No. 1 Kadikoy 34718

Istanbul, Turkey

Turkey

Danh mục này có 01 trang gồm 05 khoản./.

Công văn 229/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục nguyên liệu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC

[sociallocker id=7424]

229_QLD_ĐK_2018_VNRAS

[/sociallocker]

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!