Công văn 20290/QLD-MP năm 2018 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng

769
Công văn 20290/QLD-MP năm 2018
Công văn 20290/QLD-MP năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 20290/QLD-MP năm 2018 đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 20290/QLD-MP
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng
Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Sơn Hải
(Địa chỉ: Thông Thượng Phúc, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội)

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Công văn số 1151/SYT-NVD đề ngày 11/10/2018 của Sở Y tế tỉnh Yên Bái gửi kèm Phiếu kiểm nghiệm số 18L-36MP ngày 06/9/2018 về kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Kem dưỡng ẩm VASELINE SH (nhãn sản phẩm không ghi số lô, ngày sản xuất, hạn dùng) do Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Sơn Hải sản xuất.

Mẫu sản phẩm do Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Yên Bái lấy tại Quầy thuốc Nguyễn Thị Nga – Công ty TNHH thương mại dược phẩm Cường Mùi (địa chỉ: Tổ 9, Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) để kiểm tra chất lượng. Kết quả kiểm nghiệm: Mẫu sản phẩm không đáp ứng quy định về chỉ tiêu khối lượng của sản phẩm.

Cục Quản lý Dược thông báo:

  1. Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm mỹ phẩm Kem dưỡng ẩm VASELINE SH (không ghi số lô, ngày sản xuất, hạn dùng; số tiếp nhận Phiếu công bố: 817/15/CBMP-HN), Sản phẩm do Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Sơn Hải (Địa chỉ: Thông Thượng Phúc, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội) sản xuất.
  2. Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Sơn Hải phải:

– Gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Kem dưỡng ẩm VASELINE SH và tiến hành thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định.

– Gửi báo cáo thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/10/2018.

  1. Đề nghị Sở Y tế Tp. Hà Nội:

– Kiểm tra Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Sơn Hải liên quan trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các quy định khác có liên quan;

– Giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả bằng văn bản về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/10/2018.

  1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi lô sản phẩm mỹ phẩm vi phạm nêu trên; Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện Thông báo này; Xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– CTr. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– VKN Thuốc TW, VKN Thuốc Tp. HCM;
– Trang TTĐT Cục QLD;
– Lưu: VT, TTr, MP.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Đông

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

20290_QLD_MP_2018_VNRAS

20290_QLD_MP_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!