Công văn 19895/QLD-ĐK năm 2018 danh mục NL không yêu cầu GPNK

770
Công văn 19895/QLD-ĐK năm 2018
Công văn 19895/QLD-ĐK năm 2018
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 19895/QLD-ĐK năm 2018 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 162.

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 19895/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 162
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đợt 162 được nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu theo danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– CT. Vũ Tuấn Cường (để b/c);
– Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
– Website Cục QLD;
– Lưu: VT, ĐKT (TTr).
TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Nguyễn Thị Thu Thủy

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT, TÁ DƯỢC, BÁN THÀNH PHẨM ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
Đính kèm công văn số 19895/QLD-ĐK ngày 19 tháng 10 năm 2018.

STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Enassel VD-30791-18 05/7/2023 Công ty Roussel Việt Nam Enaplaril maleate EP 8 Pharmaceutical Works POLPHARMA S.A Pelplinska 19 – 83-200 Starogard Gdanski, Poland Poland
2 Eprazinone RVN VD-30792-18 05/7/2023 Công ty Roussel Việt Nam Eprazinone dihydrochloride NSX Hangzhou Viwa Co., Ltd Room 503, Jiahua International Business Center, No. 15 Hangda Road, Hangzhou, 310007 China China
3 LecizinRVN VD-30793-18 05/7/2023 Công ty Roussel Việt Nam Levocetirizine dihydrochloride USP 38/NF 33 Maps Laboratories Private Limited Office: “Maps House”, 1 st – Floor, Dr.Takhtasihji Road, Morbi – 363 641, India

Factory: Plot No.38, Rafaleshwar G.I.D.C., 8- A, National highway, At. Jambudia, Tal – Morbi, Dist – Rajkot – 363642 (Guj)

India
4 Nefopam RVN VD-30794-18 05/7/2023 Công ty Roussel Việt Nam Nefopam hydroclorid CP 2010 Anhui Wanhe Pharmaceutical Co., Ltd Yangcun Industrial Park, Tianchang City, Anhui Province China
5 Tramagesic VD-30795-18 05/7/2023 Công ty Roussel Việt Nam Paracetamol USP 35 Anqiu Lu’an Pharmaceutical Co., Ltd. No. 35 Weixu North Road, Anqiu City, Shandong Province China
6 Aphaxan VD-30852-18 05/7/2023 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Paracetamol BP 2016/USP38 Hebei Jiheng (group) pharmaceutical Co.,Ltd No.368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R.China China
7 Aphaxan VD-30852-18 05/7/2023 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Ibuprofen BP 2015 Iol chemicals and pharmaceuticals Ltd No.85, Industrial Area, Ludhiana – 141003, Punjab,India India
8 Berberin VD-30853-18 05/7/2023 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Berberin clorid JP XVI Northeast Pharmaceutical Group CO.,LTD No 37. Zhonggong Bei Street, Tiexi District, Shenyang, China China
9 Paracetamol 500mg VD-30854-18 05/7/2023 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Paracetamol BP2016/USP38 Hebei Jiheng (group) pharmaceutical Co.,Ltd No.368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000 P.R.China China
10 Vildagold VD-30216-18 05/7/2023 Công ty TNHH MTV 120 Armephaco Vildagliptin NSX Beijing Huikang Boyuan Chemical Tech Co.,Ltd No.7 Haiying Road, Science City, Fengtai District, Beijing, Chinna China

Danh mục này bao gồm 10 khoản./.

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC TẠI ĐÂY

19895_QLD_DK_2018_VNRAS

19895_QLD_ĐK_2018_VNRAS

COPY VUI LÒNG GHI NGUỒN VNRAS.COM

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!