Công văn 19718/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK

920
Công văn 19718/QLD-ĐK
Công văn 19718/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)
BỘ Y TẾ

CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 19718/QLD-ĐK

V/v công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 233/CV-DP&SHYT và công văn số 244/CV-DP&SHYT đề ngày 06/10/2017 của Công ty cố phần Dược phẩm và sinh học y tế về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không cần giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký;

Căn cứ công văn số 15033/QLD-ĐK ngày 25/09/2017 của Cục Quản lý về việc bổ sung cơ sở sản xuất dược chất,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

DANH MỤC ĐÍNH KÈM

Thuốc thành phẩm Nguyên liệu hoạt chất
STT Tên thuốc Số giấy đăng ký lưu hành thuốc Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành Tên cơ sở sản xuất thuốc Tên nguyên liệu làm thuốc Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu Tên nước sản xuất nguyên liệu
1 Glucofast

500

VD-16435-12 06/03/2018 Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học y tế Metformin

hydroclorid

BP 2014 Auro Laboratories Limited K-56, M.I.D.C., Tarapur, Dist. Thane, Maharashtra – 401 506 India
2 Glucofast

850

VD-16436-12 06/03/2018 Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học y tế Metformin

hydroclorid

BP2015 Auro Laboratories Limited K-56, M.I.D.C., Tarapur, Dist. Thane, Maharashtra – 401 506 India
3 Glucofast

850

VD-16436-12 06/03/2018 Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học y tế Metformin

hydroclorid

BP 2015 Abhilash Chemicals and pharmaceuticals Pvt., Ltd 34/6A, Nayakkanpatti Village, Madurai North Taluk, Madurai – 625301 India
4 Cefuroxim

250

VD-12011-10 03/08/2018 Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học y tế Cefuroxim axctil amorphous USP38 Covalent Laboratories Private Limited 8-3-677/18, 2nd Floor, S.K.D Nagar, Yellareddyguda, HyderabadoOO 073. Telangana India
5 Cefuroxim

500

VD-5657-08 03/08/2018 Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học y tế Cefuroxim axctil amorphous USP38 Covalent Laboratories Private Limited 8-3-677/18, 2nd Floor, S.K.D Nagar, Yellareddyguda, Hyderabad-500 073. Telangana India

Công văn 19718/QLD-ĐK công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK

DOWNLOAD VĂN BẢN GỐC DƯỚI ĐÂY

[sociallocker id=7424]

19718_QLD_ĐK_2017_VNRAS

[/sociallocker]

Copy vui lòng ghi nguồn vnras.com

LEAVE A REPLY
Please enter your comment!