Công văn 19095/QLD-ĐK điều chỉnh quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế

814
Công văn 19095/QLD-ĐK
Công văn 19095/QLD-ĐK
5/5 - (1 bình chọn)

Công văn 19095/QLD-ĐK điều chỉnh quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 19095/QLD-ĐK
V/v điều chỉnh quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế
Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Các công ty đăng ký có vắc xin, sinh phẩm y tế được đính chính.

 

Cục Quản lý dược thông báo điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định cấp số đăng ký vắc xin và sinh phẩm y tế như sau:

Quyết định số 577/QĐ-QLD ngày 14/10/2014 của Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành danh mục 01 sinh phẩm y tế được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam, đợt 25 (Số đăng ký có hiệu lực 02 năm), trong đó có sản phẩm STELARA, SĐK: QLSP-0814-14 do Công ty Janssen-Cilag Ltd. (Địa chỉ: 106 Moo4 Lad Krabang Industrial Estate Chalongkrung Rd., Kwaeng Lamplatew, Khet Lad Krabang Bangkok 10520, Thái Lan) đăng ký, trong Quyết định ghi số đăng ký là “QLSP-0814-14”; nay điều chỉnh theo đúng quy định ký hiệu số đăng ký cấp hiệu lực 02 năm là “QLSP-H02-0814-14”.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
– TT. Nguyễn Thanh Long (để b/c);
– Vụ Pháp chế, Cục Y tế dự phòng, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Thanh tra Bộ Y tế; Vụ Trang Thiết bị và Công trình Y tế;
– Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế;
– Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính;
– Website của Cục QLD, Tạp chí Dược và Mỹ phẩm-Cục QLD;
– Lưu: VP, KDD, ĐKT (4 bản).

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

Công văn 19095/QLD-ĐK điều chỉnh quyết định cấp SĐK vắc xin và sinh phẩm y tế

VĂN BẢN DẠNG WORD: 19095_QLD_ĐK_VNRAS

Ngày viết:
Vietnam Regulatory Affairs Society. Join us, VNRAS, feel free to contact. We'll provide you all information and regulatory affairs update related to products covered by the Ministry of Health of Vietnam (drug, vaccine, biological, pharmaceutical raw material, excipient, capsule, traditional medicine, herbal medicine, medical equipment, invitro diagnostic medical devices, cosmetic, food supplements, chemical and preparation for medical and household use).
LEAVE A REPLY
Please enter your comment!